27 januari: Lunchbijeenkomst en lezing van Janneke Stegeman

Datum 27 januari 2017
Tijd 12:00 - 13:30 uur
Locatie Oosterbeek
Entree
€10 voor leden en vrienden; € 12,50 voor niet leden/vrienden

Vrijdag 27 januari 2017: Janneke Stegeman, theoloog van het jaar

Op vrijdag 27 januari 2017 is de Theoloog van het Jaar bij ons te gast tijdens een lunchbijeenkomst. Dr. Janneke Stegeman werd tijdens de zesde Nacht van de Theologie op 25 juni 2016 gekozen tot Theoloog van het Jaar. Zij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar zij in 2014 promoveerde in de bijbelwetenschap met een studie over de profeet Jeremia. Voor haar onderzoek woonde zij een tijd in Jeruzalem, waar zij met Palestijnen en Joden samen Jeremia 32 las, een tekst die een grote rol speelt in de zionistische claim op het land Israël. Janneke Stegeman is werkzaam bij het door Huub Oosterhuis opgerichte debatcentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam. In januari 2017 verschijnt haar boek Bijbelvast, waarin zij op zoek gaat naar verrassende hoeken en gaten in de Bijbel. Janneke Stegeman vindt dat theologen het publieke debat op moeten zoeken, omdat zij een relevante bijdrage kunnen leveren aan vragen van onze tijd. Dat is ook haar taak als ‘Theoloog van het Jaar’, ook wel ‘Theoloog des Vaderlands’ genoemd. Over haar ervaringen in die rol zal ze met ons in gesprek gaan bij de lunchbijeenkomst op 27 januari. Zij zal daar ook het remonstrantse jaarthema ‘Pleidooi voor vrijheid’ bij betrekken. Aanmelden uiterlijk woensdag 25 januari.

De lunch vindt plaats in de remonstrantse kerk in Oosterbeek, Wilhelminastraat 10. De kosten van deelname bedragen € 10 per persoon (inclusief de lunch) voor leden en vrienden van de kerk en € 12,50 voor anderen. De lunch begint om 12 uur en duurt tot ongeveer 13.30 uur. U dient zich vooraf aan te melden, uiterlijk op woensdag 25 januari, bij Geertruida Tesink, bij voorkeur per mail (g-tesink@hotmail.com) of anders per telefoon (026-3340126).

Agenda