Christa Anbeek over kwetsbaarheid als bron van zingeving

Christa Anbeek over kwetsbaarheid als bron van zingeving
Datum 31 mei 2018
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk Oosterbeek
Entree
7,50 / 10 euro

Op donderdag 31 mei 2018 sluit prof. dr. Christa Anbeek de reeks lezingen over bronnen van zingeving af met een lezing over ‘Kwetsbaarheid als bron van zingeving’. Christa Anbeek is sinds 2013 hoogleraar remonstrantse theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en waarnemend rector van het remonstrants seminarium. Zij is ook betrokken bij de vernieuwingsplekken die de remonstranten dit jaar gaan starten. In haar boeken onderzoekt zij ervaringen van kwetsbaarheid als openbaringservaringen: hoe kunnen wij zin ontdekken in de kwetsbaarheid van ons bestaan? Zij schreef daarover verschillende boeken, zoals Overlevingskunst (2010), De berg van de ziel (2013) en Aan de heidenen overgeleverd (2013). In het voorjaar van 2018 verschijnt haar nieuwste boek, dat beschrijft hoe mensen door kwetsbaarheid heen nieuwe levensmoed kunnen ontdekken.

In het voorjaar van 2018 verkennen we in drie lezingen hoe je zin kunt ontdekken in het leven, ook als traditionele patronen geen houvast meer bieden. De drie lezingen passen binnen het landelijke jaarthema ‘Houvast. Aan de vraagzijde van het bestaan’. In de lezingen verkennen we vooral die vraagkant. We hoeven niet meteen pasklare antwoorden te krijgen. Soms is er immers al zin te vinden in het stellen van de vragen die er echt toe doen. De lezingen, steeds van 20.00 tot 22.00 uur, vinden plaats in de remonstrantse kerk. Het is niet noodzakelijk de hele cyclus van drie avonden te volgen; u kunt ook een of meer afzonderlijke avonden meemaken. Aanmelden is niet nodig. De toegang bedraagt € 7,50 voor leden en vrienden en € 10 voor anderen.

Agenda