Feest van het Gesprek

Feest van het Gesprek
Datum 10 september 2017
Tijd 14:30 - 17:00 uur
Locatie Oosterbeek

’s Middags vindt tussen 14.30 en 17 uur op 10 september in onze kerk het Feest van het Gesprek plaats, met als hoogtepunt om 15 uur een inleiding over liturgie en engagement door de bekende dichter en theoloog Huub Oosterhuis. Hij vertelt dat geloven niet vrijblijvend is: tijdens een kerkdienst beloof je dat je je zult inzetten voor een betere wereld. Huub Oosterhuis, inmiddels 83 jaar oud, geniet grote bekendheid wegens zijn kerkliederen, waarvan er maar liefst 84 in het nieuwe Liedboek zijn opgenomen. Ze worden vaak in onze eigen kerk gezongen. Huub Oosterhuis was initiatiefnemer van onder meer het centrum De Rode Hoed, in de voormalige remonstrantse kerk van Amsterdam, en van De Nieuwe Liefde. In 2002 ontving hij een eredoctoraat van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2013 publiceerde journalist Marc van Dijk een biografie van Huub Oosterhuis onder de titel De paus van Amsterdam. Veel mensen kennen Huub Oosterhuis door zijn rol in de uitvaartdienst van Prins Claus, met wie hij zeer bevriend was. Jongeren kennen hem als vader van de zangeres Trijntje Oosterhuis.

Tijdens het Feest van het Gesprek presenteren de gesprekskringen zich, zijn gesprekken te voeren over je geloof en uiteraard zijn er heerlijke hapjes en drankjes. Ook zal er een boekenstand zijn, waar de nieuwste boeken van Huub Oosterhuis – door hem gesigneerd! – te koop zullen zijn.

Omdat de ruimte in onze kerk maar beperkt is, is het nodig om een toegangskaart te hebben om de lezing van Huub Oosterhuis te kunnen bijwonen. Die toegangskaarten zijn gratis te bestellen bij onze secretaris, Gerda Versteegen, via gverstee@xs4all.nl, tel. 026-3336114. Vul bij het onderwerp van uw mail het aantal kaarten in dat u wilt bestellen. Uiteraard hebben leden en vrienden van de gemeente voorrang. U kunt ook toegangskaarten voor de lezing krijgen na afloop van de zondagse diensten. Wees er op tijd bij!

 

Agenda