Geloven in vrijheid: Sophie van Bijsterveld

Geloven in vrijheid: Sophie van Bijsterveld
Datum 18 oktober 2018
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk Oosterbeek
Entree
7,50 / 10 euro

Op donderdag 18 oktober 2018 wordt de lezingenreeks ‘Geloven in Vrijheid’ geopend door prof. dr. Sophie van Bijsterveld. Zij zal spreken over godsdienstvrijheid vanuit het perspectief van het recht. Sophie van Bijsterveld is, behalve (sinds 2007) lid van de Eerste Kamer voor het CDA, hoogleraar ‘Religie, recht en samenleving’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij is oprichter en redacteur van het Tijdschrift voor religie, recht en beleid en lid van de Advisory Council of Freedom of Religion or Belief. Vrijheid van religie is voor haar een belangrijk thema, waaraan zij verschillende publicaties heeft gewijd, onder andere Godsdienstvrijheid in Europees perspectief. Wat betekent godsdienstvrijheid in juridische zin eigenlijk en hoe is het momenteel met die vrijheid gesteld?

Hoe verhouden geloof en vrijheid zich tot elkaar? In het najaar van 2018 verkennen we die vraag in drie lezingen. Wat is eigenlijk godsdienstvrijheid en hoe staat die ervoor, in Nederland en wereldwijd? En wat betekent geloven in vrijheid, of anders gezegd: wat betekent vrijzinnigheid? En hoe hebben de remonstranten vier eeuwen lang hun geloof in vrijheid en verdraagzaamheid beleefd?

De lezingen, steeds van 20.00 tot 22.00 uur, vinden plaats in de remonstrantse kerk, twee keer op een donderdagavond en een keer op woensdagavond. Het is niet noodzakelijk de hele cyclus van drie avonden te volgen; u kunt ook een of meer afzonderlijke avonden meemaken. Aanmelden is niet nodig. De toegang bedraagt € 7,50 voor leden en vrienden en € 10 voor anderen.

Agenda