Kerkdienst 12 november, Regiozondag. Ds. Peter Nissen over: Reformatie: waakzaam leven!

Kerkdienst 12 november, Regiozondag. Ds. Peter Nissen over: Reformatie: waakzaam leven!
Datum 12 november 2017
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Oosterbeek

Onze wekelijkse dienst en viering, waarin vandaag onze eigen predikant voorgaat, Ds. P.J.A. Nissen.

Op zondag 12 november vindt in onze gewone zondagsdienst om 10 uur de jaarlijkse regiozondag plaats van het Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei. Dat is een verband van zeven afdelingen van Vrijzinnigen Nederland (voorheen de NPB), namelijk Bennekom, Ede, Lunteren, Rhenen, Renkum, Veenendaal en Wageningen.

Ook de remonstranten van Oosterbeek en de doopsgezinden van Wageningen zijn bij het overleg betrokken. U kent het misschien van het maandblad Eenheid, waarvan altijd enkele exemplaren in de grote consistoriekamer liggen. Vertegenwoordigers van al die afdelingen zijn op 12 november van harte welkom in onze dienst. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en nader met elkaar kennis te maken.

In de dienst van vandaag zal ds. Nissen aandacht besteden aan het thema: Reformatie: waakzaam leven!   We staan stil bij de herdenking van vijf eeuwen Reformatie. Wat betekent dat voor vrijzinnigen? We lezen twee bijbelse teksten over klokkenluiders in hun tijd: de profeet Amos en Jezus van Nazaret. Ook Maarten Luther was in zijn tijd een klokkenluider, die niet zweeg over wantoestanden. Met alles wat er op Luther valt aan te merken is dat iets wat vrijzinnigen van hem kunnen leren. De theoloog Paul Tillich noemt dat ‘the Protestant principle’: niet zwijgen als je geweten je ingeeft dat je moet spreken.

We collecteren voor “Maaltijden Daklozen”.

De kerkdiensten in de Remonstrantse kerk aan de Wilhelminastraat 10 in Oosterbeek zijn op zondagochtend en beginnen om 10 uur. Iedereen, gelovig of niet, is van harte welkom. Na afloop van de dienst kun je een kop koffie of thee blijven drinken en napraten.

         

Agenda