Kerkdienst: gastpreek van Rachel Adriaanse

Kerkdienst: gastpreek van Rachel Adriaanse
Datum 8 juli 2018
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk Oosterbeek

In de kerkdienst van 8 juli gaat de eigen predikante van de Remonstrantse gemeente Oosterbeek voor. Annemarieke van der Woude publiceert regelmatig over een waardig levenseinde en neemt deel aan werkgroepen binnen de Remonstranten die een mening vormen over de voltooid leven-discussie.

De preek van deze dienst wordt verzorgd door Rachel Adriaanse, lid van de Remonstranten in Den Haag. Ook zij is betrokken bij de discussie binnen de gemeente rondom het begrip voltooid leven. Zelf schrijft ze over haar preek:

Een psycholoog op de preekstoel? Bij de remonstranten kan dat! Op zondag 8 juli houd ik een overdenking over ouderdom en waardigheid.

Oud is in, lijkt het wel. Regelmatig verschijnen er berichten in de media over ouderdom, zorgkosten en voltooid leven. Ouderen lijken vooral een economische kostenpost en een politiek probleem. Hoe kunnen we waardiger en spiritueler over de laatste levensfase nadenken?

Rachel Adriaanse is als GZ-psycholoog werkzaam in de ouderenzorg, in woonzorgcentrum Nolenshage in Den Haag. Ze werkt met name voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en voor mensen die palliatieve, terminale zorg krijgen.

Agenda