Kerkdienst: ds. Kim Magnée

Kerkdienst: ds. Kim Magnée
Datum 28 april
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk, Oosterbeek
Entree
Gratis, vrijwillige bijdrage

A.s. zondag zal voorgaan in de dienst, mevrouw ds. Magnée uit Gouda.

“De evangelisten vertellen ons hoe bij het lege graf tegen de vrouwen wordt gezegd dat de Opgestane opnieuw ontmoet kan worden, in Galilea.

Met die woorden worden we als lezers als het ware ook opgeroepen steeds opnieuw de verhalen over Jezus’ leven te lezen en zo te ontdekken waar hij ook in ons dagelijks leven present kan zijn.

Zo zoeken wij zondag weer hoe we Christus kunnen ontmoeten en daartoe lezen we onder andere (een variant op) de zaligsprekingen. Woorden waaruit we kunnen leren wat het evangelie in ons bestaan betekenen kan.”

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met ons koffie of thee te drinken en na te praten.

 

Agenda