Kerkdienst: Ds. Martijn Junte

Kerkdienst: Ds. Martijn Junte
Datum 25 augustus 2019
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk, Oosterbeek
Entree
Gratis, vrijwillige bijdrage

Aanstaande zondag zal voorgaan, Ds. Martijn Junte.

Het thema is ‘Een belofte van vrijheid’. De overdenking is naar aanleiding van een tekst van Paulus uit de brief aan de Galaten (5,1).
‘Staat in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrij gemaakt.’

Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd om samen met ons koffie of thee te drinken en na te praten.

Agenda