Kerkdienst: Ds. Peter Nissen over ‘Brood genoeg’

Kerkdienst: Ds. Peter Nissen over ‘Brood genoeg’
Datum 11 maart 2018
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk Oosterbeek

Jezus voedt meer dan vijfduizend mensen met een paar broden en vissen. Een goocheltruc, een wonder? Of een voorbode van een wereld waarin niemand gebrek hoeft te lijden? Laten we elkaar verhalen vertellen zoals dit, over Jezus’ openluchtmaaltijd met een grote mensenmassa, waarbij toch niemand iets te kort kwam. Dat doen we om de moed erin te houden. Het kan: die andere wereld. Erover vertellen is als poëzie: een daad van bevestiging, zoals de dichter Remco Campert ooit schreef.

Daarover gaat de dienst van zondag 11 maart 2018, waarin ds. Peter Nissen, een van de twee eigen predikanten van de gemeente Oosterbeek, voorgaat. De collecte is bestemd  voor de Gouden Zon. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

Agenda