Kerkdienst: ds. W. Dijkstra

Kerkdienst: ds. W. Dijkstra
Datum 19 mei 2019
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk, Oosterbeek
Entree
Gratis, vrijwillige bijdrage

Aanstaande zondag zal voorgaan mevrouw Wytske Dijkstra uit De Bilt.

Het thema van de dienst is Alle volken, loof de Heer?

Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd om met ons koffie of thee te drinken en na te praten.

Agenda