Kerkdienst: Eerste Paasdag

Kerkdienst: Eerste Paasdag
Datum 1 april 2018
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk Oosterbeek

Als Maria van Magdala op Paasmorgen naar het graf van Jezus gaat, denkt ze de tuinman te zien. Ze herkent Jezus pas als hij haar bij haar naam noemt. Iemand bij de naam noemen, wil zeggen: je mag er zijn zoals je bent. Je wordt gekend. Dan kan er nieuw leven zijn, opstanding, verrijzenis. In de dienst op Paasmorgen lezen we niet alleen het bijbelverhaal over de ontmoeting van Maria van Magdala met de verrezen Jezus, maar ook een gedicht van de jonge dichter Joost Baars, de winnaar van de VSB Poëzieprijs 2018.  ‘Jij bent het noemen’, zo dicht hij over God. De Paasdienst begint om 10 uur. Voorganger is ds. Peter Nissen.

In deze dienst zal de nieuwe Paaskaars worden ontstoken.

Agenda