Kerkdienst Goede Vrijdag: Als alles duister is

Kerkdienst Goede Vrijdag: Als alles duister is
Datum 19 april 2019
Tijd 19:00 - 20:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk, Oosterbeek
Op Witte Donderdag eindigt de dienst met het lied ‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est’: waar vriendschap en liefde heerst, daar is God. Op Goede Vrijdag opent de dienst met ditzelfde lied. Maar waar is God, als alles duister is? Wij lezen in de dienst het lijdensverhaal van Jezus volgens de evangelist Marcus. Dat is een verhaal van verlatenheid: Jezus wordt door iedereen in de steek gelaten. Ook door God? Of is de liefde zelfs in de diepste duisternis nog aanwezig?
De kerkdienst op Goede Vrijdag begint om 19 uur en is een meditatieve dienst rond het passieverhaal van Marcus. Ds. Peter Nissen is de voorganger en Elly van Liempt bespeelt de vleugel.

Agenda