Kerkdienst: In het verborgene

Kerkdienst: In het verborgene
Datum 30 december 2018
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk Oosterbeek
Entree
Gratis, vrijwillige bijdrage

De zondag tussen Kerstmis en Nieuwjaar is een beetje een verborgen zondag. Daarom is het toepasselijk dat het oecumenisch leesrooster een evangelietekst aanreikt die gaat over wat wel ‘het verborgen leven van Jezus’ genoemd wordt. Het leven van Jezus begint met jubelzang van engelen en eerbetoon door herders en wijzen. Dan volgt nog de lofzang van Simeon als Jezus in de tempel aan God wordt opgedragen. En daarna wordt het stil: we weten eigenlijk vrijwel niets over het leven van Jezus tussen zijn geboorte en zijn openbaar optreden, zo rond zijn dertigste. Is dat niet juist bijzonder: dat het grootste deel van het leven van die wijze rabbi Jezus zich in het verborgene afspeelde? Zonder grote woorden, zonder grote daden? Het goede kan ook gebeuren in kleine dingen, onopvallend, zonder klatergoud en gejubel. In het verborgene.

Daarover gaat de dienst op zondag 30 december om 10 uur bij de remonstranten in Oosterbeek. Ds. Peter Nissen is dan de voorganger. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten bij koffie en thee.

Agenda