Kerkdienst: Marina Slootmans

Kerkdienst: Marina Slootmans
Datum 5 augustus 2018
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk Oosterbeek

Als Augustinus besluit zijn leven te beschrijven, richt hij zich tot God. In zijn Belijdenissen (Confessiones) is God op vrijwel elke pagina aanwezig. In het gesprek met de ander ontdekt hij de ander. Van daaruit kan hij ook eerlijk naar zichzelf kijken. Dezelfde dynamiek tussen mens en God kenmerkt de Psalmen. In het spreken tot God, tot dat wat ons overstijgt, wordt de mens huisgenoot van God, een mens.

Marina Slootmans nam twee jaar geleden afscheid als predikante van de Haagse remonstrantse gemeente. Zij leefde daarna anderhalf jaar in de priorij Onze Lieve Vrouw van Klaarland, een klooster van zusters trappistinnen in Belgisch Limburg. Nu is zij weer actief als remonstrants predikante. Ze woont momenteel in de Achterhoek. Zij gaat zondag 5 augustus voor in de Remonstrantse kerk in Oosterbeek.

Agenda