Kerkdienst: Ontmoeting en openbaring

Kerkdienst: Ontmoeting en openbaring
Datum 6 januari
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk Oosterbeek
Entree
Gratis, vrijwillige bijdrage

De Bijbel kent twee kerstverhalen: dat rond de herders (in het evangelie volgens Lucas) en dat rond de wijzen (in het evangelie volgens Matteüs). Wij vieren daardoor ieder jaar eigenlijk ook twee keer Kerstmis: op kerstdag zelf met het verhaal over de geboorte en het bezoek van de herders en op Driekoningen met het verhaal over het bezoek van de wijzen uit het Oosten. Driekoningen heet eigenlijk Epifanie: openbaring van de Heer. Voor de wijzen uit het Oosten was de ontmoeting met het kwetsbare kind een openbarende ervaring. Zij gingen anders tegen God en tegen het leven aankijken. Zij werden andere mensen. Daarom gingen zij anders naar huis dan zij gekomen waren.

Daarover gaat het op zondag 6 januari 2019 in de dienst om 10 uur in de remonstrantse kerk in Oosterbeek. Voorganger is ds. Peter Nissen en het orgel wordt bespeeld door Dick van der Meer. Tijdens de dienst collecteren we voor Oase in Oosterbeek. Oase Oosterbeek biedt ruimte voor activiteiten die de persoonlijke ontwikkeling van mensen kunnen stimuleren en hun functioneren versterken. Deze activiteiten richten zich met name op zin- en levensvragen, eenzaamheid en op actuele thema’s die spelen in de buurt of de regio.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Agenda