Kerkdienst: overledenen gedenken

Kerkdienst: overledenen gedenken
Datum 25 november 2018
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk Oosterbeek
Entree
gratis, vrijwillige bijdrage

Op zondag 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, noemen wij tijdens de dienst de namen van leden, vrienden en betrokkenen bij onze gemeente die in het afgelopen jaar gestorven zijn. De familie wordt in de gelegenheid gesteld om voor haar overleden dierbare een kaars te ontsteken aan de Paaskaars. Daarna is er voor een ieder die dat wil de mogelijkheid om een kaarsje te branden.

In deze dienst zal ds. Annemarieke van der Woude voorgaan.

U bent van harte uitgenodigd om deze dienst van gedenken bij te wonen en zo met elkaar stil te staan bij hen die ons dit jaar zijn ontvallen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten.

Agenda