19 maart 2020

Bericht over activiteiten

Geschreven door Raymond Pichon

Het coronavirus

Het coronavirus veroorzaakt veel onrust en roept ook vragen op. Allereerst de vraag of de kerkdiensten nog doorgang vinden. Wij hebben u geïnformeerd over de keuze om op 22, 29 maart en 5 april een aangepaste kerkdienst te houden, die via internet (kerkdienstgemist.nl) te volgen zal zijn. De diensten beginnen om de gebruikelijke tijd: 10 uur. Daarnaast hebben we in de kerk nog veel meer activiteiten, activiteiten die gedurende de week plaatsvinden. De predikanten berichten ons daar altijd over via Stilte en Strijd.

Wij schatten in dat het bestaande overheidsbeleid de komende weken van kracht zal blijven. Dat betekent dat wij ervoor gekozen hebben de komende weken, tot 30 april a.s., de activiteiten die al gepland zijn niet te laten plaatsvinden.

Dat betekent dat de vrijwilligersbijeenkomst van 4 april a.s. niet kan plaatsvinden, hoe spijtig ook. Er zijn al veel aanmeldingen! In het najaar wordt opnieuw een bijeenkomst georganiseerd. U hoort daar tijdig over.

Daarnaast moet ook de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 16 april a.s. worden afgezegd. 

Wij houden ons met dit beleid aan de landelijke richtlijnen en willen daarmee voorkomen dat er onnodige risico’s ontstaan voor de belangstellenden die deelnemen aan de bijeenkomsten.

Mocht er in de komende weken, vanwege landelijke richtlijnen, wijzigingen optreden die van invloed zijn op ons beleid, dan zullen wij u daarover informeren.

Via de website, mail, facebook en telefoon houden wij u op de hoogte.

Klaas Stoter

Plaats een reactie

Gerelateerd