1 juli 2019

Herhaling + basiscursus reanimatie. Oase- en Remonstrantse kerk Oosterbeek.

Geschreven door Raymond Pichon

Jaarlijks worden in Nederland 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een acute hartstilstand. Vroegtijdige reanimatie met een AED kan hierbij mensenlevens redden.
Ook binnen onze gemeenschap, of in je thuissituatie, kan je in zo’n noodsituatie terechtkomen. Dan is het geruststellend én belangrijk als je weet wat je kunt doen om adequaat te helpen.

De Remonstrantse gemeente Oosterbeek vindt het belangrijk om een ieder goed toe te rusten, ook voor onverwachte noodsituaties.
Daarom organiseren we een korte avond cursus (3 ½ uur ) waarin je wordt opgeleid tot reanimatie/AED hulpverlener.
De cursus voldoet als basistraining, maar kan net zo goed als herhalingsmoment worden gevolgd.

Alle betrokkenen kunnen uit 1 van de volgende momenten kiezen:

dinsdagavond 10 sept. van 19:00-22:30uur,
Oase, Lebretweg 2a, 6861 ZW Oosterbeek

donderdagavond 19 sept. van 19:00-22:30uur,
Remonstrantse kerk, Wilhelminastraat 10, 6862 HC Oosterbeek

dinsdagavond 8 okt. van 19:00-22:30uur,
Remonstrantse kerk, Wilhelminastraat 10, 6862 HC Oosterbeek

donderdagavond 10 oktober. van 19:00-22:30uur,
Oase, Lebretweg 2a, 6861 ZW Oosterbeek

De opleiding zal o.a. door Edo Meerts worden gegeven en bestaat uit zowel theorie als praktijk. Wie de cursus heeft gevolgd krijgt een erkend examen met NRR certificaat aangeboden.
Wij nodigen jullie van harte uit je aan te melden voor deze cursus. Aanmelden kan vóór 1 augustus bij Edo Meerts, per e-mail: ermeerts@hotmail.com.

Voor vrijwilligers van Oase Oosterbeek en de leden/vrienden van de Remonstranten Oosterbeek zijn we geen kosten aan verbonden. Voor andere belangstellenden is de gevraagde bijdrage €15,-

Hoe reageer je?
stuur voor 7 augustus een mail naar: ermeerts@hotmail.com, met daarin vermeld:
je naam (en meisjes naam) met al je voorletters,
je geboortedatum,
geef 1ste en 2de voorkeur aan m.b.t. de datum,
of je voor de herhaling of basis cursus komt.

 

Plaats een reactie

Gerelateerd