25 juli 2023

Lezing en maaltijdviering, Yvonne Hiemstra.

Geschreven door lieuweboudewijn

Vrijzinnigen en het avondmaal. Haat- of liefdesverhouding?

De lezing en de maaltijdviering vinden plaats in de consistorie. De bijeenkomst is op 23 augustus en begint om 10.00 uur. De entree bedraagt € 12,50. (wij vragen entree i.v.m. lezing )

De Nederlandse vrijzinnige traditie kent een gecompliceerde relatie met de kerkelijk-liturgische maaltijd. De remonstrantse hoogleraar Han Adriaanse omschreef vrijzinnigheid als ‘denkend geloof’. We kennen een kritische, rationele pool die alle geloofsvoorstellingen wil onderzoeken. Maar we kennen ook een bevindelijke pool, die meer gericht is op mysterie, het gevoel en de zoektocht naar hoe we uitdrukking kunnen geven aan ons geloof.

De kritische geest heeft de kerkelijke maaltijd vanaf de negentiende eeuw tot nu onder druk gezet. In sommige gevallen is de maaltijd zelfs afgeschaft en tot op heden zijn er kerkgangers die zich ‘avondmaalmijders’ noemen. De meer gevoelsmatige kant, die gericht is op hoe wij ons geloof ervaren, neigt naar verbinding en hunkert naar gemeenschapszin. Door de geschiedenis heen zien we de pendule tussen deze twee polen heen en weer gaan.

Yvonne Hiemstra, remonstrants predikant en geestelijk verzorger, promoveerde in 2022 op de geschiedenis van de vrijzinnigheid in relatie tot de kerkelijke maaltijd. Wat waren de argumenten voor en tegen de liturgische maaltijdviering? En hoe werken deze argumenten door in het heden? In deze lezing verkent de auteur de ruimte die er is om de kerkelijke maaltijd te ontdoen van de vrijzinnige bezwaren. Ze verbindt deze opnieuw met de bijbelse traditie, zonder hierbij afbreuk te doen aan de kernwaarden van de vrijzinnige traditie. Waarom zij de term ‘avondmaal’ onbijbels vindt en liever vermijdt, hoort u ook op deze ochtend.

Plaats een reactie

Gerelateerd