16 februari 2020

Open colleges; de toekomst van vrijzinnigheid

Geschreven door Raymond Pichon

 

In 2013 werd door de Remonstrantse Broederschap, de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB (thans “Vrijzinnigen Nederland”) en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit de “Stichting Stimulering vrijzinnig gedachtegoed” opgericht.

Eén van de taken van de Stichting is het in stand houden van een leerstoel voor een bijzonder hoogleraar vrijzinnig gedachtegoed. Sinds 2015 is Laurens ten Kate bijzonder hoogleraar “Vrijzinnige religiositeit en Humanisme“ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. In april en mei geeft hij een voor iedereen toegankelijke collegereeks op de Universiteit voor Humanistiek over ‘De toekomst van de vrijzinnigheid’. 

Meer informatie en de mogelijkheid om je op te geven voor deze colleges is te vinden op de website van de Stichting. Zie https://voormeervrijzinnigheid.nl/2020/01/13/vrijheid-verbeelding-zin-zoeken/  

Overigens is op deze website meer interessante informatie te vinden. Het zou mooi zij als een groot aantal remonstranten de colleges bijwonen.

INFORMATIE OVER DE REEKS COLLEGES:

De toekomst van het vrijzinnig gedachtegoed
Cursus in vier colleges

door Laurens ten Kate,
bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme
aan de Universiteit voor Humanistiek Utrecht

Laurens ten Kate brengt de drie kernthema’s van zijn onderzoek en onderwijs van de laatste vijf jaar naar buiten in vier colleges: vrijheid, verbeelding, zin zoeken. Hieronder in het programma van de cursus vindt u meer informatie over de inhoud.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor een brede groep geïnteresseerden: iedereen die zich bezighoudt met de spanning tussen religie en secularisering in onze laat-moderne wereld, en die deze spanning in zijn of haar leven en werk tegenkomt.

Speciaal nodigen we voorgangers, pastoraal-werkers en geestelijk verzorgers uit, als ook studenten binnen en buiten de UvH.

De cursus is geaccrediteerd door de SKGV, en professionals die onder dit register vallen kunnen dus studiepunten krijgen in het kader van nascholing.

Waar?
Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29 te Utrecht.

Wanneer?
De colleges vinden plaats op vrijdagmiddagen van 15.00 – 17.00. Koffie en thee worden geserveerd, en na afloop kunnen we napraten bij drankjes en hapjes. De data vindt U hieronder in het programma.

Inschrijven
Toegang is € 20.- per college; indien U voor de gehele reeks inschrijft, is de prijs € 60.- Studenten hebben gratis toegang. U kunt zich hier inschrijven en betalen: https://uvh.paydro.com/vrijheid-verbeelding-zin-zoeken.

Verdiepingstraject
Voor die cursisten die zich verder willen verdiepen in het thema willen we in het najaar van 2020 een verdiepingstraject van vier colleges organiseren, compleet met voorbereidingsopdrachten voor thuis. Deze verdiepingscolleges bestaan voor een belangrijk deel uit het gezamenlijk lezen en becommentariëren van kernteksten. Meer informatie hierover volgt tijdens de cursus in april en mei.

Het verdiepingstraject bouwt voort op de inzichten die de cursisten in de startcursus hebben verkregen, en verplaatst het focus van kennisoverdracht naar gezamenlijk oefenen van vaardigheden aan de hand van close reading en casestudies.

De colleges
In de vier colleges worden actuele kernvragen en -thema’s uit het vrijzinnig gedachtegoed vanuit de filosofie en de theologie behandeld. Daarbij staan in ieder college één of meer belangrijke denkers centraal.

Het zijn interactieve colleges met veel beeld en muziek, en we lezen korte passages die tijdens de les worden uitgedeeld. Er is geen voorbereiding noodzakelijk.

Wat weet u na het volgen van deze cursus?
De cursus verschaft de cursisten in hoe zingeving en spiritualiteit in de huidige tijd worden ervaren en in de praktijk gebracht, en levert instrumenten aan om, aan de hand van het werk van belangrijke, vernieuwende wetenschappers op dit gebied, nieuwe betekenissen van religiositeit en religieus humanisme te ontwikkelen in de eigen werkomgeving.

Data: 

  1. 3 april van 15.00 – 17.00 uur Inleiding
  2. 17 april van 15.00 – 17.00 uur Vernieuwing en traditie
  3. 24 april van  15.00 – 17.00 uur Levensloop, ouder worden en versnelling
  4. 8 mei van 15.00 – 17.00 uur Naar nieuwe vrijzinnige gemeenschappen?

Kijk ook op: www.Voormeervrijzinnigheid.nl 

 

Plaats een reactie

Gerelateerd