6 september 2023

Woensdag 4 oktober: lezing door Johan Goud

Geschreven door Gerda Versteegen

Johan Goud verzorgt in Oosterbeek een lezing over zijn dit jaar verschenen boek: Een brief die niet meer dicht kan: gesprek met mijn ongelovige alter ego. ‘Het woordje God’, zegt Johan Goud, ‘is een weerbarstig en explosief woordje, en het moet dat blijven. Welbeschouwd past het binnen geen enkele orde, en in geen enkele theologie.’ In zijn boek pleit Johan Goud ervoor om wat geloofsvragen betreft altijd in gesprek te blijven met jezelf en anderen. Stevo Akkerman, columnist van Trouw, zei over het boek: ‘Het hele boek is een poging iets te zeggen over het onuitsprekelijke, al dan niet aangeduid met het woord God, of het woordje god.’

Johan Goud was hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en remonstrants predikant in onder andere Den Haag. Zijn interesse gaat uit naar de grensgebieden tussen theologie, filosofie en literatuur.

Datum en tijd: 4 oktober 2023, kerkzaal van de Remonstrantse gemeente Oosterbeek. Aanvang 20.00 uur. Entree € 12,50 (inclusief drankje in de pauze)

Gerelateerd