Activiteiten

In de agenda vind je meer en actuele informatie over de activiteiten.

Donderdag 3 januari  Meditatief moment

Vrijdag 11 januari  Lunchbijeenkomst met Michiel Moerdijk over religies in Syrië

Donderdag 31 januari  Met Passie op weg naar Pasen I (lezing en muziek)

Donderdag 7 februari  Meditatief moment

Zondag 10 februari  Filmkring: L’Apparition

Donderdag 21 februari  Met Passie op weg naar Pasen II

Zondag 3 maart  Dankdienst in Rotterdam

Donderdag 7 maart  Meditatief moment

Zondag 10 maart  Filmkring: Disobedience

Vrijdag 22 maart  Lunchbijeenkomst met Henk Horsman over Coornhert

Zondag 24 maart  Lekenpreek door Rosita Steenbeek

Donderdag 28 maart  Met Passie op weg naar Pasen III

Donderdag 4 april  Vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’ (met Parkstraatgemeente Arnhem)

Zondag 7 april  Kerkdienst met gregoriaanse schola Voces Caelestes

Dinsdag 9 april  Filmkring: The Children Act

Donderdag 11 april  Meditatief moment

Donderdag 2 mei  Meditatief moment

Dinsdag 14 mei  Filmkring: Layla M.

Donderdag 23 mei  Avond over Remonstrantse Artikelen: Verdraagzaamheid: Annemarieke van der Woude en gastspreker

Donderdag 6 juni  Meditatief moment

Vrijdag 14 juni  Lunchbijeenkomst met Miriam Guensberg over haar nieuwe boek ‘Vrachtbrief’

Gesprekskring Rond de Tafel
Deze kring komt een keer per maand bij elkaar en bestaat op dit moment uit acht vrouwen. De nadruk in de gesprekken ligt vooral op het delen van persoonlijke ervaringen en gedachten, geïnspireerd door teksten of thema’s die de leden van te voren met elkaar hebben vastgesteld. Wie belangstelling heeft om deel te nemen, kan contact opnemen met Beatrijs van den Bos, via 026-4432471 of bvandenbos@upcmail.nl.

70-plussers
Eenmaal in de zes weken komt deze kring, die ongeveer twaalf deelnemers telt, bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die de groep bezighouden. De kring wordt begeleid door ds. Annemarieke van der Woude.

Plaats van samenkomst: de loungeruimte van de Valkenburchtflat te Oosterbeek. Contactpersoon: mevrouw K. Tobi, Valkenburglaan 35-A1, 6861AJ Oosterbeek, telefoon 026-3332366 of bktb@upcmail.nl.

Gesprekskring over de bijbel
Onder leiding van ds. Annemarieke van der Woude, predikant van de Remonstranten Oosterbeek en gepromoveerd in de exegese van het Oude Testament, komt maandelijks een kring bij elkaar die thema’s uit de bijbel bespreekt. Inlichtingen bij Peter van der Hulst, tel. 026-3635191, e-mail: pjhulst@xs4all.nl.

Gesprekskring over duurzaamheid
In het najaar van 2018 is een nieuwe kring van start gegaan rond het thema ‘duurzaamheid en geloof’. De kring zal ook in het voorjaar van 2019 bij elkaar komen. Heeft zorg over de toekomst van de aarde iets met ons geloof te maken? Hoe kunnen wij zelf bijdragen aan de duurzaamheid van het leefmilieu, individueel en als kerk? Wat wil het zeggen om een ‘groene kerk’ te zijn? Over deze vragen gaan we met elkaar in gesprek. We lezen ook enkele teksten samen, onder andere uit de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus, die helemaal over dit thema gaat. En we wisselen praktische tips uit. De bijeenkomsten van de kring worden in overleg met de deelnemers gepland. Wie belangstelling heeft om mee te doen, kan contact opnemen met ds. Peter Nissen, die de kring leidt: peterjanissen@hotmail.com.

Gesprekskring over liturgie
Enkele keren per jaar komt een kring van leden en vrienden van de Remonstranten Oosterbeek bij elkaar om samen met ds. Peter Nissen te spreken over de (vernieuwing van de) liturgie. Inlichtingen bij ds. Peter Nissen, e-mail: peterjanissen@hotmail.com.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Website en Kerkgebouw
Wilhelminastraat 10, 6862 HC Oosterbeek ( 026-3340693
Raadpleeg de website voor meer informatie https://oosterbeek.remonstranten.nl

Meer informatie over alle diensten en activiteiten is te vinden in het maandelijkse kerkblad Van stilte en strijd. Belangstellenden kunnen aan abonnement nemen op dit blad door € 20 over te maken op bankrekening NL08 INGB 0000 9380 60 onder vermelding van ‘abonnement Van stilte en strijd’ met naam en adres.

Predikanten
Ds. Peter Nissen, peterjanissen@hotmail.com, (024-3244318 of 06-44107308)
Ds. Annemarieke van der Woude, hjm.vanderwoude@gmail.com, ( 06-20133094)