Activiteiten

Remonstranten Oosterbeek op zoek naar verbinding

De Remonstranten vormen in Oosterbeek en omgeving een vrijzinnige geloofsgemeenschap die werk maakt van de toekomst. Remonstranten houden niet van dogma’s en geloven dat God tussen mensen gebeurt. Naast de wekelijkse kerkdiensten op zondagmorgen (om 10 uur) biedt de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek verschillende andere activiteiten aan op het raakvlak van geloofsverdieping en spiritualiteit, kunst en cultuur.

Sinds 2022 zijn de Remonstranten Oosterbeek aangesloten bij de Groene Kerk, de beweging van de Nederlandse geloofsgemeenschappen die actief aan de slag gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.

Wekelijkse kerkdienst

Elke zondag (tenzij anders aangekondigd) is er in de kerk aan de Wilhelminastraat in Oosterbeek een kerkdienst om 10.00 uur. Er wordt gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen, er klinkt een overweging en er is ruimte voor reflectie. Meestal gaat een van de eigen predikanten voor: Joost Röselaers of Annemarieke van der Woude.
Op andere zondagen zijn er gastpredikanten.
Het preekrooster vindt u in de agenda.
Soms nodigen we een interessante spreker uit voor een lekenpreek.
Alle diensten zijn ook te bekijken via kerkdienstgemist.

Coventry Gebed

Iedere vrijdagmiddag om 12:00 uur kun je in onze kerk deelnemen aan het Coventry Gebed. Het Coventry-gebed is een gebed om vrede en verzoening: elke vrijdag van 12.00 tot 12.20, in de Remonstrantse Kerk aan de Wilhelminastraat 10 in Oosterbeek. Het Coventry-gebed gaat uit van de Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze en Doorwerth-Heveadorp.

Lunchbijeenkomsten

Lunchbijeenkomsten
Een gezonde en gezellige lunch, vergezeld van een inleiding: dat is de formule van de lunchbijeenkomsten. Telkens met een andere spreker. Meer informatie via op deze website.

Kringen

Filosofieleeskring ‘Ga aan God doen’  
In het verstrijken van de tijd ligt volgens de joodse filosoof Emmanuel Levinas onze kwetsbaarheid
besloten. De natuurwetenschap geeft ons geen antwoord op de vraag wat bewustzijn, vrijheid en verantwoordelijkheid inhouden. De filosofie van Levinas wel: via het appèl dat de ander op mij doet, komt Levinas uit bij wat hij niet anders dan ‘God?’ kan noemen. De uitspraak ‘Ga aan God doen’ beschouwt Levinaskenner Jan Keij dan ook als een van de pijlers van Levinas’ filosofie.
In deze kring lezen we het boek van Jan Keij:“Tijd als kwetsbaarheid” in de filosofie van Levinas. De kring is bedoeld voor iedereen van binnen én van buiten onze gemeente die zin heeft om zich te verdiepen in de filosofie van Levinas. De eerste bijeenkomst is op woensdag 21 september, van 10.00 tot 12.00 uur, in de consistorie van de remonstrantse kerk.
Vervolgbijeenkomsten (1x per maand) worden in overleg bepaald.
Annemarieke van der Woude zal de kring begeleiden.
Contactpersoon: Lijbert Brussaard (lijbert.brussaard@gmail.com / 0317-315287).

Bijbelgesprekskring
Aan het begin van het nieuwe seizoen verdiept de Bijbelgesprekskring zich in een aantal bijbelteksten die ons helpen nadenken over onze verantwoordelijkheid voor Gods schepping. We laten ons inspireren door het boek “Groene theologie” van Trees van Montfoort. Het thema sluit aan bij de inzet van onze gemeente om een ‘groene kerk’ te zijn. Voor de vervolgbijeenkomsten bepalen we in overleg met elkaar welke passages uit de Bijbel we gaan lezen.
De kring komt maandelijks op dinsdagochtend bij elkaar in de consistorie van de kerk, van 10.00 tot 12.00 uur. Annemarieke van der Woude begeleidt deze kring.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Lieuwe Broersma (lieuweboudewijn3@icloud.com / 06-29 03 69 45).

Oecumenische Valkenburchtkring
(voorheen: 70+kring)
De 70+kring heeft een nieuwe naam gekregen: ‘Oecumenische Valkenburchtkring’, omdat de groep bij elkaar komt in de Valkenburchtflat en omdat álle belangstellenden van harte welkom zijn.
De kring komt eens in de zes weken op maandagmiddag bij elkaar. In het komend seizoen
lezen we: “Nooit heb ik niets met U”. Gesprekken over God, een bundeling interviews van Henk Veltkamp met bekende en minder bekende Nederlanders over de vraag wie God voor hen is.
De groep start op maandag 5 september, van 14.30 tot 16.00 uur in de bestuurskamer van de Valkenburchtflat. De kring wordt begeleid door Annemarieke van der Woude.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke Schmidt (ineke_schmidt@outlook.com /
026-7856977).

Gesprekskring Rond de tafel
Deze kring van vrouwen komt gemiddeld eens per maand bij elkaar. De nadruk in de gesprekken ligt op het delen van persoonlijke ervaringen op het grensvlak van geloof en dagelijks leven.
Op dit moment zit de kring ‘vol’, maar aarzelt u niet om toch contact op te nemen met Beatrijs van den
Bos, mocht u belangstelling hebben (bvandenbos@upcmail.nl / 026-4432471).

Volg ons voor actuele informatie

Actuele ontwikkelingen en wijzigingen in het programma vind je behalve op deze website ook via Twitter @RemOosterbeek of op de Facebookpagina van de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek.