Activiteiten

In de agenda vind je meer en actuele informatie over de activiteiten.

 

Vrijdag 26 januari Lunchbijeenkomst: Claartje Kruijff

Dinsdag 13 februari Filmkring

Donderdag 22 februari Lezing ‘Bronnen van zingeving’: Huguette Jurriaanse-Huijge

Woensdag 28 februari Avond over zingen in de liturgie met Sytze de Vries

Vrijdag 2 maart Lunchbijeenkomst: Jaap van Duuren over Stichting Chef

Zaterdag 17 maart Verhalenmiddag voor kinderen (over Pasen)

Dinsdag 20 maart Filmkring: Dheepan

Dinsdag 10 april Filmkring: Taxi Teheran

Zondag 15 april Lekenpreek: Yvonne Kroonenberg

Donderdag 19 april Lezing ‘Bronnen van zingeving’: Liesbeth Eugelink

Dinsdag 8 mei Filmkring: Moonlight

Zaterdag 12 mei Verhalenmiddag voor kinderen (over Pinksteren)

Donderdag 31 mei Lezing ‘Bronnen van zingeving’: Christa Anbeek

Vrijdag 8 juni Lunchbijeenkomst: Annemarieke van der Woude: nieuwe ontwikkelingen rondom ‘voltooid leven’

KRINGEN
*Gesprekskring Rond de Tafel
Wie belangstelling heeft om deel te nemen, kan contact opnemen met Beatrijs van den Bos
( 026-4432471 of bvandenbos@upcmail.nl.

*Gesprekskring 50+
Opgave en informatie bij: Eric Zinger, ( 06-52003708 of ericzinger@kpnmail.nl.

*70+kring
Plaats van samenkomst: de loungeruimte van de Valkenburcht te Oosterbeek. Contactpersoon:
mevrouw K. Tobi, Valkenburglaan 35- A1, 6861AJ Oosterbeek, ( 026-3332366 of
bktb@upcmail.nl.

*Gesprekskring over de bijbel.
Eerste bijeenkomst 19 september, 10.00 tot 12.00 u. De kring wordt begeleid door Annemarieke
van de Woude. Inlichtingen bij hjm.vanderwoude@gmail.com of ( 06-20133094.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Website en Kerkgebouw
Wilhelminastraat 10, 6862 HC Oosterbeek ( 026-3340693
Raadpleeg de website voor meer informatie https://oosterbeek.remonstranten.nl

Meer informatie over alle diensten en activiteiten is te vinden in het maandelijkse kerkblad Van stilte en strijd. Belangstellenden kunnen aan abonnement nemen op dit blad door € 20 over te maken op bankrekening NL08 INGB 0000 9380 60 onder vermelding van ‘abonnement Van stilte en strijd’ met naam en adres.

Predikanten
Ds. Peter Nissen, peterjanissen@hotmail.com, (024-3244318 of 06-44107308
Ds. Annemarieke van der Woude, hjm.vanderwoude@gmail.com, ( 06-20133094