Agenda

Kerkdienst: Ds. Annemarieke van der Woude

Remonstrantse kerk

Aanstaande zondag zal in onze kerkdienst voorgaan, een van onze predikanten, mevrouw Annemarieke van der Woude. Indien u deze dienst wilt bijwonen, u bent van harte welkom, verzoeken wij u om u vooraf aan te melden bij Lieuwe Broersma, via email lieuweboudewijn3@icloud.com Tijdens deze dienst zijn maximaal 30 personen welkom. Indien u klachten heeft van.. Lees verder

Meditatief moment

Remonstrantse kerk, Oosterbeek

Op donderdag 5 november om 20 uur is er weer een Meditatief Moment. Het jaarthema voor de Meditatieve Momenten is ‘mijn inspiratiebron’. Een tekst of beeld van iemand dient als inspiratiebron en zal op de avond verder worden toegelicht. We zijn samen, zingen een lied, lezen een tekst en zijn stil, waarna er uitgewisseld kan.. Lees verder

Lezing over het levensverhaal van Dietrich Bonhoeffer

Remonstrantse kerk, Oosterbeek

Dietrich Bonhoeffer is een van de spraakmakendste theologen uit de twintigste eeuw. Dankzij zijn revolutionaire gedachten over geloof in God in de moderne tijd, maar ook dankzij zijn indringende visie op de navolging van Christus. Maar vooral door zijn verzet tegen het regime van Hitler. Dat moest hij met de dood bekopen. Hij werd zo.. Lees verder

Lunchbijeenkomst over kwetsbare Palestijnse gemeenschappen beschermen

Remonstrantse kerk, Oosterbeek

Joost IJsselmuiden (vriend van de remonstranten Oosterbeek) was drie maanden ‘oecumenisch begeleider’ in Oost-Jeruzalem, georganiseerd door de Wereldraad van Kerken. De kerken in Jeruzalem hadden een oproep gedaan om een internationale aanwezigheid in het land te creëren die kan bijdragen aan een rechtvaardige vrede voor alle mensen. Sindsdien zijn er continu 25 tot 30 oecumenische.. Lees verder

Meditatief moment

Remonstrantse kerk, Oosterbeek

Een keer per maand kan iedereen in de kerk terecht voor een kort meditatief moment. Er wordt een tekst gelezen, er wordt samen een lied gezongen, er kan van gedachten gewisseld worden, maar vooral willen we samen stil zijn. Daarna gaat ieder weer – geïnspireerd, zo hopen we ‒ huiswaarts. Dit jaar volgen wij enigszins.. Lees verder

Lunchbijeenkomst over het levensverhaal van de ouder wordende mens

Remonstrantse kerk, Oosterbeek

Als een dementerende bewoner in het nieuwe Gastenhuis Dreyeroord in Oosterbeek komt wonen, vragen Ralph en Rina Kos, die de leiding hebben over het huis, de familie naar het levensverhaal van de bewoner. Zo is de bewoner zijn geheugen toch niet helemaal kwijt. Het levensverhaal is een hulpmiddel voor waardige zorg. Ralph en Rina Kos.. Lees verder