Agenda

Lichtjesbijeenkomst van Amnesty International

Bernulpusplein Oosterbeek

Op 10 december 2023 is het weer de “Internationale dag voor de Rechten van de Mens”. In een tijd waarin de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten ons erg bezighouden, is het een goed moment om stil te staan bij de Rechten van de Mens. Amesty International gemeente Renkum voert daarom actie.. Lees verder

Dienst 10 december

Oosterbeek

In deze dienst gaat voor ds. Jasmijn Dijkman. Zij vervangt ds. Rachel van Andel, die oorspronkelijk ingeroosterd stond voor deze zondag. Wij zijn ds. Dijkman bijzonder dankbaar dat zij op zo korte termijn heeft toegezegd in deze dienst voor te gaan. Er is nog geen informatie rond deze dienst voorhanden… Lees verder

Oecumenische adventsverper

Oosterbeek oude kerk

Adventsvesper georganiseerd door de liturgiegroep van de Raad van Kerken Oosterbeek, Wolfheze, Doorwerth en Heveadorp. Deze adventsvespers worden gekenmerkt door soberheid, stilte en muziek.. Lees verder

Volkskerstzang

Oosterbeek Vredebergkerk

Vrije toegang, kerk is open vanaf 19.00u. Gastspreker ds. Joost Röselaers Koor De Lofstem-Oosterbeek Korps Leger des Heils uit Ede Orgel Jack Blok.. Lees verder

Coventry Gebed

Oosterbeek

Iedere vrijdagmiddag om 12:00 uur kun u in onze kerk deelnemen aan het Coventry Gebed. Het Coventry-gebed is een gebed om vrede en verzoening: elke vrijdag van 12.00 tot 12.20, in de Remonstrantse Kerk aan de Wilhelminastraat 10 in Oosterbeek. Het Coventry-gebed gaat uit van de Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze en Doorwerth-Heveadorp. Je bent van.. Lees verder

Dienst 17 december

Oosterbeek

Mw. ds. Annemarieke van der Woude.. Lees verder

Lessons and carols

Oosterbeek Bernulphuskerk

‘Once in royal David’s city; Stood a lowly cattle shed,’ Het eerste Festival of Lessons and Carols werd in 1880 gezongen in een Anglicaanse Kerk in Cornwall (Truro). Een traditie ontstond: vanuit de kapel van King’s College (Cambridge) verspreidde het Festival zich over Groot-Brittannië. Nog ieder jaar viert men in Cambridge dit Festival met het.. Lees verder

Bijbelgesprekskring

Oosterbek

De bijbelgesprekskring probeert maandelijks van 10.00 to 12.00u. op dinsdagochtend bij elkaar te komen in de consistorie van de kerk. We kiezen per keer een onderwerp en zoeken daar een aantal bijbelteksten bij, aan de hand waarvan we met elkaar in gesprek gaan. Het thema voor deze deze keer is nog al ruim genomen, nl… Lees verder

Coventry gebed

Oosterbeek

Iedere vrijdagmiddag om 12:00 uur kun u in onze kerk deelnemen aan het Coventry Gebed. Het Coventry-gebed is een gebed om vrede en verzoening: elke vrijdag van 12.00 tot 12.20, in de Remonstrantse Kerk aan de Wilhelminastraat 10 in Oosterbeek. Het Coventry-gebed gaat uit van de Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze en Doorwerth-Heveadorp. Je bent van.. Lees verder

Dienst 24 december

Oosterbeek

Ds. Joost Röselaers.. Lees verder

Het Kerstverhaal – 16 uur

Oosterbeek

Stichtingreddevergetenverhalen (Hans Platenkamp) presenteert: Het kerstverhaal verteld vanuit de herders in het veld. We horen over het leven van die herders. Dat ze hun schapen ook hielden voor de offers in de tempel. Hoe ze hun vee bewaakten tegen de wolven. Het verhaal wordt verteld vanuit Amos een herdersjongen die onafscheidelijk was van zijn trouwe schaapshond Sarabi… Lees verder

Kerstnachtdienst Vredenbergkerk

Oosterbeek

De kerstnachtdienst begint om 21.30u. Vanaf 21.15u worden er al bekende kerstliederen gezongen. Aan deze dienst werkt mee het oecumenisch projectkoor en de voorganger is ds. Irene Pluim… Lees verder