Activiteiten

Remonstranten Oosterbeek op zoek naar verbinding

De Remonstranten vormen in Oosterbeek en omgeving een vrijzinnige geloofsgemeenschap die werk maakt van de toekomst. Remonstranten houden niet van dogma’s en geloven dat God tussen mensen gebeurt. Naast de wekelijkse kerkdiensten op zondagmorgen (om 10 uur) biedt de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek verschillende andere activiteiten aan op het raakvlak van geloofsverdieping en spiritualiteit, kunst en cultuur.

Sinds 2022 zijn de Remonstranten Oosterbeek aangesloten bij de Groene Kerk, de beweging van de Nederlandse geloofsgemeenschappen die actief aan de slag gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.

Wekelijkse kerkdienst

Elke zondag (tenzij anders aangekondigd) is er in de kerk aan de Wilhelminastraat in Oosterbeek een kerkdienst om 10.00 uur. Er wordt gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen, er klinkt een overweging en er is ruimte voor reflectie. Meestal gaat een van de eigen predikanten voor: Joost Röselaers of Annemarieke van der Woude.
Op andere zondagen zijn er gastpredikanten.
Het preekrooster vindt u in de agenda.
Soms nodigen we een interessante spreker uit voor een lekenpreek.
Alle diensten zijn ook te bekijken via kerkdienstgemist.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1863-Remonstrantse-Gemeente-Oosterbeek-eo/events     of via de app van kerkdienst gemist. 

Coventry Gebed

Iedere vrijdagmiddag om 12:00 uur kun je in onze kerk deelnemen aan het Coventry Gebed. Het Coventry-gebed is een gebed om vrede en verzoening: elke vrijdag van 12.00 tot 12.20, in de Remonstrantse Kerk aan de Wilhelminastraat 10 in Oosterbeek. Het Coventry-gebed gaat uit van de Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze en Doorwerth-Heveadorp.

Lunchbijeenkomsten

Lunchbijeenkomsten
Een gezonde en gezellige lunch, vergezeld van een inleiding: dat is de formule van de lunchbijeenkomsten. Telkens met een andere spreker. Meer informatie vindt u op onze website.

Kringen

Filosofieleeskring ‘De aarde en al wat daar leeft’ – over Bruno Latour en paus Franciscus

De filosoof Bruno Latour stelt dat niets kan worden begrepen zonder de relaties te onderzoeken waarmee mensen, planten, dieren en dingen met elkaar verbonden zijn. Latour is stomverbaasd als hij ontdekt dat ook een theoloog pleit voor een wezenlijk andere omgang van de moderne mens met de aarde en al wat daar leeft.

Wat hebben de filosoof en de theoloog ons te zeggen over onze omgang met de aarde? En wat is ons antwoord daarop? We lezen met elkaar het boek “De constructie van de wereld, de filosofie van Bruno Latour”,  van Arjen Kleinherenbrink, en de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus.

De bijeenkomsten van de filosofie leeskring is  elke derde woensdag van de maand, van 10.00-12.00 uur in de consistorie van de kerk. Annemarieke van der Woude begeleidt de kring.

Contactpersoon: Lijbert Brussaard (lijbert.brussaard@gmail.com / 0317-315287).

Bijbelgesprekskring

De bijbelgesprekskring komt maandelijks op de tweede dinsdagochtend bij elkaar in de consistorie van de kerk, van 10.00 tot 12.00 uur (Inloop 09.30 u). We kiezen per keer in onderling overleg een onderwerp en zoeken daar een aantal bijbelteksten bij, aan de hand waarvan we met elkaar in gesprek gaan.

Annemarieke van der Woude begeleidt deze kring.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Lieuwe Broersma (lieuweboudewijn3@icloud.com / 06-29 03 69 45).

Oecumenische Valkenburchtkring
(voorheen: 70+kring)
De 70+kring heeft een nieuwe naam gekregen: ‘Oecumenische Valkenburchtkring’, omdat de groep bij elkaar komt in de Valkenburchtflat en omdat álle belangstellenden van harte welkom zijn.
De kring komt eens in de zes weken op maandagmiddag bij elkaar. In het komend seizoen
lezen we: “Nooit heb ik niets met U”. Gesprekken over God, een bundeling interviews van Henk Veltkamp met bekende en minder bekende Nederlanders over de vraag wie God voor hen is.
De groep start op maandag 5 september, van 14.30 tot 16.00 uur in de bestuurskamer van de Valkenburchtflat. De kring wordt begeleid door Annemarieke van der Woude.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke Schmidt (ineke_schmidt@outlook.com /
026-7856977).

Gesprekskring Rond de tafel
Deze kring van vrouwen komt gemiddeld eens per maand bij elkaar. De nadruk in de gesprekken ligt op het delen van persoonlijke ervaringen op het grensvlak van geloof en dagelijks leven.
Op dit moment zit de kring ‘vol’, maar aarzelt u niet om toch contact op te nemen met Beatrijs van den Bos, mocht u belangstelling hebben (bvandenbos@upcmail.nl / 026-4432471).

Volg ons voor actuele informatie

Actuele ontwikkelingen en wijzigingen in het programma vind je behalve op deze website ook via Twitter @RemOosterbeek of op de Facebookpagina van de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek.