Predikanten

Ds. Annemarieke van der Woude is sinds 2005 de predikant van de Gemeente Oosterbeek.

Annemarieke van der Woude combineert haar predikantschap in Oosterbeek met haar werk als redactiesecretaris van het tijdschrift Speling. Ze werkte tien jaar als predikant/geestelijk verzorger bij Oranje Nassau’s Oord in Renkum. Ze spreekt en publiceert regelmatig over vragen rondom het levenseinde.

Ds. Peter Nissen is per 1 november 2019 predikant geworden bij de doopsgezinde/Remonstrantse Gemeente in Nijmegen. Voor zijn functie binnen de gemeente Oosterbeek wordt een vervanger gezocht.