Predikanten

Prof. Ds. Peter Nissen en Ds. Annemarieke van der Woude zijn sinds 2015 de voorgangers van de Remonstrantse kerk Oosterbeek.
Peter Nissen is remonstrants predikant en hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Met de benoeming tot predikant kwam voor Nissen een jongensdroom uit. Hij is van huis uit katholiek.
Annemarieke van der Woude combineert haar predikantschap in Oosterbeek met haar werk als redactiesecretaris van het tijdschrift Speling. Ze werkte tien jaar als predikant/geestelijk verzorger bij Oranje Nassau’s Oord in Renkum. Ze spreekt en publiceert regelmatig over vragen rondom het levenseinde.