Predikanten

Aan onze gemeente zijn twee predikanten verbonden. Annemarieke van der Woude en Joost Röselaers.

Ds. Annemarieke van der Woude is sinds 2015 predikant van de Gemeente Oosterbeek. Annemarieke van der Woude combineert haar predikantschap in Oosterbeek met haar werk als redactiesecretaris van het tijdschrift Speling. Ze werkte tien jaar als predikant/geestelijk verzorger bij Oranje Nassau’s Oord in Renkum. Ze spreekt en publiceert regelmatig over vragen rondom het levenseinde.

Ds. Joost Röselaers is, behalve predikant bij onze gemeente, ook werkzaam als predikant van Vrijburg in Amsterdam-Zuid. Tot 2017 was hij predikant van de Nederlandse Kerk in Londen. Tevens was Joost Algemeen secretaris van de Remonstranten.

Wil je contact opnemen met één van onze predikanten? Wij spreken graag met jou over levensvragen of je kunt vragen stellen met betrekking tot huwelijk/uitvaart of doop. Je kunt een mail sturen naar predikantenoosterbeek@gmail.com

Je bericht is van harte welkom.