Predikanten

Ds. Annemarieke van der Woude is sinds 2005 de predikant van de Gemeente Oosterbeek.

Annemarieke van der Woude combineert haar predikantschap in Oosterbeek met haar werk als redactiesecretaris van het tijdschrift Speling. Ze werkte tien jaar als predikant/geestelijk verzorger bij Oranje Nassau’s Oord in Renkum. Ze spreekt en publiceert regelmatig over vragen rondom het levenseinde.

Per 1 juni 2020 zal Joost Röselaers aantreden als predikant van onze gemeente. Hij volgt hiermee Peter Nissen op. Samen met Annemarieke van der Woude zal hij zich inzetten voor onze gemeente.