Groene kerk

 

Sinds 2022 zijn wij een Groene Kerk. Groene Kerk is een landelijke beweging van kerken waar duurzaamheid, vergroenen en sociale rechtvaardigheid bij elkaar komen en leidend zijn. De groene kerk is een methode om na te denken over goed en recht doen omwille van onze naasten. Waarbij naast oog voor duurzaamheid ook zorg is voor de schepping. Groene kerk is een beweging, geen keurmerk. Het is dus een proces waarin we stap voor stap werken aan een groenere kerk, het is onze bijdrage aan een rechtvaardige samenleving. Elk jaar één duurzame stap.

Om de beweging meer kracht te geven laten we ons inspireren door de landelijke beweging van Groene Kerken en werken we nauw samen met de andere Groene Kerken in de gemeente Renkum.

Berichten uit de groene kerk

Een nieuw jaar: goede voornemens…..Welke voornemens maken wij dit jaar is een vraag die wij ons rond de jaarwisseling vaak stellen. Een dankbaar terrein is dat waar de Groene Kerk voor wil staan: recht doen omwille van onze naasten; een plek waar aandacht is voor duurzaamheid, vergroenen en sociale rechtvaardigheid. Daar zijn veel goede voornemens te maken.

De Kerkenraad heeft besloten om vanwege het feit dat wij Groene Kerk zijn een stap te zetten naar een ‘groener leven’ binnen onze kerkgemeenschap. Zij heeft in december de volgende punten voorgelegd aan de ALV en die heeft er mee ingestemd:

  1. We gebruiken (als de oude voorraad op is) alleen nog rietsuiker;
  2. We gebruiken geen chloor meer;
  3. We gebruiken alleen nog maar fair trade koffie en thee;
  4. We gebruiken geen water uit flessen meer, maar serveren kraanwater;
  5. Op de website komt een aparte pagina voor de ontwikkelingen met de Groene Kerk

Het lijken misschien kleine stapjes, maar als we ons bewust zijn van de impact die ook kleine stapjes hebben dan werken we toch toe naar een bewuster consumptiepatroon en een betere wereld voor hen die na ons komen. Misschien ook een idee om thuis mee aan de slag te gaan?

Verminderen energieverbruik

De Veertigdagentijd ligt met het veschijnen van dit artikel al weer achter ons. Het is een periode van inkeer en je onthouden van bepaalde zaken zoals b.v. minder sociale media gebruik en/of juist meer de stilte opzoeken b.v.  een wandeling maken. Ook als de Veertigdagentijd achter ons ligt, kunnen wij onze voornemens uit deze periode gaan voortzetten. Hoe u het ook invult: waar het om gaat is dat het een aanzet geeft  tot bewustwording van en verwondering over onze omgeving en deze aarde. Met de milieuproblemen die nu zo manifest ontstaan is het misschien goed om eens extra te kijken naar ons energieverbruik.

Een energiecoach kan helpen om stap voor stap meer grip te krijgen op ons energiegebruik en daardoor op de energierekening. De gemeente Renkum biedt deze coach gratis aan voor mensen met een laag inkomen (https://energiebankregioarnhem.nl/ ). Heeft u een hoger inkomen? Dan kunt u gebruik maken van een energieadvies via de Rijn IJssel Energiecoöperatie (Energie Bespaar Check — Rijn en IJssel Energiecoöperatie). Zij bieden tegen een vergoeding de Energie Bespaar Check en Woning Energie Scan aan met adviezen voor vermindering van het energieverbruik.

Mirjam Schröder.

Fiets naar je kerk/werk

Op 16 mei is er de Fiets naar je werk dag. Dit is een NFP initiatief, dat inmiddels door bijna 4000 bedrijven, zorginstellingen, overheden en andere organisaties wordt gesteund, en heeft als doel werknemers vaker naar hun werk te laten fietsen.

Laten we er op 19 mei de Fiets naar je kerk-dag van maken!