Diaconale commissie

De diaconie zet zich namens onze kerk in voor de samenleving en biedt hulp aan hen die dit nodig hebben. Ook steunen wij organisaties die hulp bieden vanuit Oosterbeek elders in de wereld.

Naast een aantal doelen die wij langjarig ondersteunen, kiezen we elke paar maanden doelen voor een eenmalige of kortdurende ondersteuning. Onze steun voor deze projecten bestaat uit de opbrengst van de collecte in de kerkdienst en onze inzet bij deze projecten. Voor de eerste helft van 2023 hebben we naast het thema Groene Kerk armoede als speciaal aandachtspunt.

Wij hebben samen met alle andere kerken in de gemeente Renkum het Noodfonds en het Energienoodfonds opgericht. Deze fondsen zijn speciaal voor mensen die niet in aanmerking komen voor regelingen vanuit de overheid. Op de website staat de wijze van aanmelden: Home (noodfondsrenkum.nl)

Giften voor het diaconale werk zijn welkom op bankrekeningnummer NL 59 INGB 0004031830 ten name van “Diaconale Commissie Remonstranten Oosterbeek”.

Voor informatie en vragen over het werk van de diaconale commissie kunt u contact opnemen met de secretaris Miriam Schröder (m.schroder@hetnet.nl)

Hospice Rozenheuvel

Al jarenlang collecteren wij voor de drie hospices in onze omgeving, waaronder ook het hospice Rozenheuvel. 

In oktober heeft het Leger des Heils besloten dat zij per 1 juli 2024 stoppen met het Hospice Rozenheuvel. Als er niets gebeurt dan sluit het hospice op die datum haar deuren. Ruim dertig jaar gelden is dit hospice begonnen en in al die jaren hebben veel mensen van de goede zorg en gastvrijheid gebruik kunnen maken om de laatste fase van hun leven in een huiselijke omgeving door te brengen. 

Medewerkers en vrijwilligers zijn een petitie begonnen om het hospice open te houden. U kunt deze petitie nog tot 1 december ondertekenen op de volgende site:  Behoud Hospice Rozenheuvel op deze plek – Petities.nl

Hope Flowerschool

Al jarenlang collecteren we voor de Hope Flowers School in Bethlehem. De school ligt op de Westelijke Jordaanoever en dus in bezet gebied. De benadering van de school is zonder meer integraal te noemen door de mix van onderwijs, lichamelijke zorg, psychosociale ondersteuning inclusief een omgeving die ook voor gehandicapte kinderen toegankelijk is. Zowel Palestijnse als Joodse kinderen maken gebruik van de school waar veel aandacht is voor vredesonderwijs. 

Nu met het uitbreken van de oorlog kregen wij op 10 oktober nieuwsbrieven bericht van de school:“De meeste scholen kiezen inmiddels voor online onderwijs. Hope Flowers School doet dat ook voor kinderen die het gebouw niet meer kunnen bereiken. Bethlehem is volledig afgesloten – er komt geen brandstof binnen en we hebben geen diesel om de schoolbussen te laten rijden. Ik denk dat het een kwestie van dagen is voordat alles helemaal stil komt te liggen, tenzij de Israëliërs de belegering van de Palestijnse gebieden opheffen. De supermarkten raken ook leeg, er komen geen nieuwe voorraden levensmiddelen aan. Het zal niet lang meer duren voordat iedereen het tekort gaat voelen.” Tot zover het bericht.

Het geeft wel aan hoe uitzichtloos deze situatie is voor de kinderen in dat gebied.

In de dienst van zondag 12 november zal er zoals al was gepland gecollecteerd worden voor de Hope Flower School.

Kerstpakkettenactie 2023 Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze, Doorwerth-Heveadorp

Kerstmis is een tijd van delen. Het mooiste wat een mens kan delen is een gebaar van liefde en aandacht. Ieder mens, arm of rijk, heeft iets om te delen. Delen maakt gelukkig en de wereld wordt er een stukje mooier en warmer van. Warmte die in veel huizen deze winter hard nodig is.

Voor de 26e keer zamelt de Raad van Kerken Oosterbeek-Doorwerth geld, kerstpakketten en kerstlekkernijen in voor inwoners die rond of onder het minimum leven, of voor wie het leven minder leuk is door eenzaamheid of ziekte. Het afgelopen jaar zijn een ongekend aantal mensen in de financiële problemen gekomen. Meer dan ooit is het nodig dat we het woord ‘delen’ weer nieuwe betekenis geven. 

Delen past ook bij de kerstperiode, en de Raad van Kerken wil graag kerstpakketten delen. 

De Raad van Kerken organiseert al 26 jaar een actie waarbij kerstpakketten, kerstlekkernijen en geld worden ingezameld om daarmee kerstpakketten te maken voor inwoners die rond of onder het minimum leven, of voor wie het leven minder leuk is door eenzaamheid of ziekte. En ook voor de 26e keer gaat een groep vrijwilligers weer enthousiast aan de slag met deze actie. Het streven is om 200 dozen uit te delen.

De kerstpakketten worden samengesteld met lekkernijen en levensmiddelen die normaal niet op de wekelijkse boodschappenlijst staan, of via een voedselbank worden aangeleverd. De pakketten worden aangepast aan de situatie van de gezinnen en mensen die ze ontvangen. Adressen van deze gezinnen worden strikt vertrouwelijk aangeleverd door lokale welzijnsorganisaties of hulpverleners. 

De Raad van Kerken zamelt geld in om voor de onzichtbaren in de omgeving kerstpakketten mogelijk te maken. Met het ingezamelde geld kan centraal spullen worden ingekocht om daarmee pakketten te maken. Tevens zullen waardebonnen worden gegeven waarmee zelf boodschappen kunnen worden gedaan.

Vanaf 1 december spullen inleveren in de kerk

Maar het delen kan ook letterlijk worden ingevuld. In de maand december zal in de kerk een grote doos staan waar spullen kunnen worden achtergelaten. Uiteraard is alles welkom maar de pakketten kunnen vooral feestelijk worden gemaakt met (kerstchocolade, koekjes, nootjes, frisdrank, koffie en thee). Vanaf 1 december kunt u uw gaven kwijt in de kerken in Oosterbeek en Doorwerth, in gereedstaande dozen.  Ook kunnen op dinsdag 12 december tussen 19.00 en 20.00 uur spullen worden ingeleverd in de Vredenbergkerk, Toulon vd Kooglaan in Oosterbeek.

Een donatie kan worden overgemaakt op het IBAN nummer van de Raad van Kerken Oosterbeek e.o.: NL34INGB 0005270000 onder vermelding van Kerstpakkettenactie 2023.

Kom meehelpen

Meehelpen om dit project tot een succes te maken: inpakken, dozen rondbrengen, werken aan de publiciteit: er is genoeg te doen. Meer informatie en opgeven bij Miriam Schröder 026 3337356, m.schroder@hetnet.nl . De werkzaamheden spelen zich vooral af op 15, 16 en 18 december.