Fonds

Deze webpagina is door de Remonstrantse Gemeente ter beschikking gesteld aan het Fonds, dat zodoende geen eigen website in stand hoeft te houden. De inhoud van deze pagina valt onder de verantwoordelijkheid van het fondsbestuur. Het Fonds is juridisch en fiscaal een zelfstandige stichting.

De Stichting Fonds ter bevordering eener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek, kortweg het Fonds, is opgericht op 28 oktober 1899 met als doel het ondersteunen van een liberale protestantse godsdienstprediking in Oosterbeek. Het Fonds heeft daartoe in 1907 de bouw van de Remonstrantse Kerk aan de Wilhelminastraat 10 in Oosterbeek gefinancierd. Het Fonds is nog steeds de eigenaar van het kerkgebouw.

Na de oprichting van de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek in 1933 zijn de op religie gerichte taken van het Fonds (zoals het organiseren van diensten en godsdienstonderwijs) overgegaan naar de Remonstrantse Gemeente. De werkzaamheden van het Fonds beperken zich sindsdien hoofdzakelijk tot het in stand houden van het kerkgebouw.

Het Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor verdere informatie (inclusief de informatie als bedoeld in Algemene wet inzake rijksbelastingen art. 5b) wordt verwezen naar het beleidsplan en de jaarverslagen die u hieronder kunt vinden.

FBLPGO Jaarverslag 2023

FBLPGO Beleidsplan 2020-2024

FBLPGO Jaarverslag 2022

FBLPGO Jaarverslag 2021

FBLPGO Jaarverslag 2020

FBLPGO Jaarverslag 2019

FBLPGO jaarverslag 2018

FBLPGO jaarverslag 2017

FBLPGO Beleidsplan 2015-2019

FBLPGO jaarverslag 2016

FBLPGO jaarverslag 2015

FBLPGO jaarverslag 2014

FBLPGO Jaarverslag 2013

FBLPGO Jaarverslag 2012

FBLPGO Jaarverslag 2011