Diaconale commissie

De diaconie zet zich namens de kerk in voor de samenleving en biedt hulp aan hen die dit nodig hebben.  Om de verbinding met de samenleving zo groot mogelijk te maken richten wij ons op doelen in en om Oosterbeek. Ook steunen wij organisaties die hulp bieden vanuit Oosterbeek elders in de wereld.

Naast een aantal doelen die wij langjarig ondersteunen, kiezen we elke paar maanden doelen voor eenmalige of kortdurende ondersteuning. Onze hulp bestaat uit de opbrengst van de collecte in de kerkdienst en onze betrokkenheid bij de samenleving.

Doelen die wij langjarig ondersteunen zijn bijvoorbeeld Maaltijden Daklozen, de voedselbank, OASE Oosterbeek, de Stichting Chef, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en de Stichting Bootvluchteling.

Giften voor het diaconale werk zijn welkom op bankrekeningnummer NL 59 INGB 0004031830 ten name van “Diaconale Commissie Remonstranten Oosterbeek”.

De diaconale commissie doet het werk voor de diaconie. Voor informatie en vragen kun je contact opnemen met Henk Horsman:  hhorsman@algaard.nl