Diaconie

Remonstranten willen hun betrokkenheid bij anderen vormgeven door projecten te steunen en medemensen in de knel te helpen. Wij doen dat vanuit ons geloof in de eigen kracht van mensen. Juist om de verbinding zo groot mogelijk te maken richten wij ons op doelen in en om Oosterbeek. Of doelen die hulp bieden vanuit Oosterbeek aan goede doelen elders in de wereld. Naast een aantal doelen die wij langjarig ondersteunen, kiezen we elke paar maanden doelen voor eenmalige of kortdurende ondersteuning. Onze hulp bestaat met name uit de opbrengst van de collecte in de kerkdienst.

Doelen die wij langjarig ondersteunen zijn bijvoorbeeld Maaltijden Daklozen, Knooppunt kerken en armoede, “Lest we Forget”, de Pauluskerk in Rotterdam, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en de landelijke Remonstrantse jongerengemeente Arminius.

U kunt zelf een bijdrage overmaken voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 59 INGB 0004031830 ten name van “Diaconale Commissie Remonstranten Oosterbeek”.

Het werk van de diaconie wordt gedaan door de diaconale commissie. Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met Henk Horsman op het volgende e-mailadres:  hhorsman@algaard.nl