Diaconale commissie

De diaconie zet zich namens onze kerk in voor de samenleving en biedt hulp aan hen die dit nodig hebben. Ook steunen wij organisaties die hulp bieden vanuit Oosterbeek elders in de wereld.

Naast een aantal doelen die wij langjarig ondersteunen, kiezen we elke paar maanden doelen voor een eenmalige of kortdurende ondersteuning. Onze steun voor deze projecten bestaat uit de opbrengst van de collecte in de kerkdienst en onze inzet bij deze projecten. Voor de eerste helft van 2023 hebben we naast het thema Groene Kerk armoede als speciaal aandachtspunt.

Wij hebben samen met alle andere kerken in de gemeente Renkum het Noodfonds en het Energienoodfonds opgericht. Deze fondsen zijn speciaal voor mensen die niet in aanmerking komen voor regelingen vanuit de overheid. Op de website staat de wijze van aanmelden: Home (noodfondsrenkum.nl)

Giften voor het diaconale werk zijn welkom op bankrekeningnummer NL 59 INGB 0004031830 ten name van “Diaconale Commissie Remonstranten Oosterbeek”.

Voor informatie en vragen over het werk van de diaconale commissie kunt u contact opnemen met de secretaris Miriam Schröder (m.schroder@hetnet.nl)

Groene kerk

Sinds 2022 zijn wij een Groene Kerk. Groene Kerk is een landelijke beweging van kerken waar duurzaamheid, vergroenen en sociale rechtvaardigheid bij elkaar komen en leidend zijn. De groene kerk is een methode om na te denken over goed en recht doen omwille van onze naasten. Waarbij naast oog voor duurzaamheid ook zorg is voor de schepping. Groene kerk is een beweging, geen keurmerk. Het is dus een proces waarin we stap voor stap werken aan een groenere kerk, het is onze bijdrage aan een rechtvaardige samenleving. Elk jaar één duurzame stap.

Om de beweging meer kracht te geven laten we ons inspireren door de landelijke beweging van Groene Kerken en werken we nauw samen met de andere Groene Kerken in de gemeente Renkum.