21 april Thee met Thema

21 april Thee met Thema
Datum 21 april
Tijd 16:00 - 17:30 uur
Locatie Oosterbeek/oude kerk

Duitse vrouwen in verzet tegen het naziregime: Inspiratie van rolmodellen – 21 april 2024

Inleider: Aad van Tilburg

In Duitsland was in de jaren ‘30 en ‘40 van de vorige eeuw het verzet tegen de nazi’s groter dan wij lange tijd beseften. Een ruwe schatting is dat een kleine miljoen Duitsers zich verzetten tegen de nazi-ideologie. Vrouwen speelden een belangrijke rol in dit verzet. Wat inspireerde hen om, ondanks het grote risico dat zij liepen, verzet te plegen? Wij bespreken de inspiratie en het verzet van een selectie van vrouwen die als rolmodel kunnen worden beschouwd. Daarbij zal ook de rol van verzetstheoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) duidelijk worden. En waarom werd er na de oorlog minder bekend over de rol van vrouwen in het verzet dan over de rol van mannen?

Aad van Tilburg was als econoom werkzaam bij verschillende bedrijven en bij de Wageningen Universiteit. Daarnaast was hij altijd zeer geïnteresseerd in de persoon en de theologie van Dietrich Bonhoeffer. Sinds zijn pensionering heeft hij zich nog meer in Bonhoeffer verdiept. En ontdekte hij hoe Bonhoeffer met zijn verzet anderen inspireerde. 

Plaats: Oude Kerk

Informatie: Hannie Nusselder, hannie.nusselder@hetnet.nl

Agenda