Avond over verdraagzaamheid

Avond over verdraagzaamheid
Datum 23 mei 2019
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk Oosterbeek
Entree
Gratis

Dit jaar, bij de vierhonderdste verjaardag van de remonstranten, verschijnt er een manifest met vijf artikelen over het hedendaagse remonstrantse gedachtegoed. Het is een knipoog naar de vijf artikelen tégen de remonstranten, de zogenaamde Dordtse Leerregels, die in 1619 het licht zagen. In het manifest wordt stilgestaan bij 5 V’s: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verantwoordelijkheid, Vriendschap en Vrede.

Over deze onderwerpen vindt een rondgang langs 5 remonstrantse gemeenten plaats waarbij steeds één V centraal staat.

Op 23 mei is Oosterbeek aan de beurt. Job Cohen, die een indrukwekkende staat van dienst heeft in de politiek en het openbaar bestuur, zal met ons van gedachten wisselen over verdraagzaamheid. Annemarieke van der Woude, die het artikel over verdraagzaamheid geschreven heeft, zal het gesprek leiden.

Lokatie: Remonstrantse gemeente Oosterbeek e.o. Wilhelminastraat 10 te Oosterbeek. Aanvang 20.00 uur en entree is gratis.

Agenda