Donderdag 16 november: lezing door Frans Maas over ‘Mystici en het verlies van houvast’

Donderdag 16 november: lezing door Frans Maas over ‘Mystici en het verlies van houvast’
Datum 16 november 2017
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Oosterbeek
Entree
€ 7,50 voor leden en vrienden, € 10 voor anderen

Donderdag 16 november: lezing door Frans Maas over ‘Mystici en het verlies van houvast’

Op donderdag 19 oktober beet dr. Koen Holtzapffel het spits af met een lezing over het landelijke jaarthema van de remonstranten: ‘Houvast. Aan de vraagzijde van het bestaan’.

Op donderdag 16 november 2017 zet prof. dr. Frans Maas de reeks voort met een lezing over het thema ‘Zinverlies is geen ramp. Getuigen uit de mystiek’. Frans Maas promoveerde bij Edward Schillebeeckx, doceerde aan de universiteiten van Tilburg en Utrecht en is emeritus hoogleraar spiritualiteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen en oud-medewerker van het Titus Brandsma Instituut aldaar. Hij publiceerde verschillende boeken over christelijke spiritualiteit en mystiek. Aan de hand van de lessen van grote mystici uit de christelijke traditie zal hij zich afvragen hoe ernstig het is wanneer wij een crisis in de zingeving doormaken. Wat gebeurt er als mystici zelf hun houvast kwijt raken?

De lezing begint om 20.00 en duurt (met een pauze voor een drankje en een knabbeltje) tot 22.00 uur. Zij vindt plaats in de kerkzaal van ons remonstrantse kerkgebouw. Het is niet noodzakelijk de hele cyclus van drie avonden te volgen; u kunt ook een of meer afzonderlijke avonden meemaken. Aanmelden is niet nodig. De toegang bedraagt € 7,50 voor leden en vrienden en € 10 voor anderen.

Agenda