Geloven in vrijheid: Peter Nissen

Geloven in vrijheid: Peter Nissen
Datum 15 november 2018
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk Oosterbeek
Entree
7,50 / 10 euro

Op donderdag 15 november 2018 sluit prof. dr. Peter Nissen de lezingenreeks Geloven in Vrijheid af met een lezing over ‘Vierhonderd jaar opkomen voor rekkelijkheid’. Peter Nissen is, behalve predikant van de remonstrantse gemeente Oosterbeek, hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij zal spreken over de ontwikkeling van de geloofsbeleving onder remonstranten in vier eeuwen geschiedenis. Daarover schrijft hij ook een boek, dat in 2019 zal verschijnen.

Hoe verhouden geloof en vrijheid zich tot elkaar? In het najaar van 2019 verkennen we die vraag in drie lezingen. Wat is eigenlijk godsdienstvrijheid en hoe staat die ervoor, in Nederland en wereldwijd? En wat betekent geloven in vrijheid, of anders gezegd: wat betekent vrijzinnigheid? En hoe hebben de remonstranten vier eeuwen lang hun geloof in vrijheid en verdraagzaamheid beleefd?

De lezingen, steeds van 20.00 tot 22.00 uur, vinden plaats in de remonstrantse kerk, twee keer op een donderdagavond en een keer op woensdagavond. Het is niet noodzakelijk de hele cyclus van drie avonden te volgen; u kunt ook een of meer afzonderlijke avonden meemaken. Aanmelden is niet nodig. De toegang bedraagt € 7,50 voor leden en vrienden en € 10 voor anderen.

Agenda