Kerkdienst 29 januari

Kerkdienst 29 januari
Datum 29 januari 2017
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Oosterbeek

Kerkdienst 29 januari

In de dienst van deze zondag zal voorgaan Mw. Ds. E. de Lange- Tinbergen, NPB, Lelystad.

Het thema van de dienst is “Meten is weten?, met een groot vraagteken”.

We lezen uit Johannes 8, de verzen 2-11.

We zingen NLB 598 Als alles duister is; lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht; lied 675 Zolang wij ademhalen; lied 791 Liefde eenmaal uitgesproken en lied 276 Zomaar een dak boven wat hoofden.

We collecteren voor ‘Oase’.

De kerkdiensten in de Remonstrantse kerk aan de Wilhelminastraat 10 in Oosterbeek zijn op zondagochtend en beginnen om 10 uur. Iedereen, gelovig of niet, is van harte welkom. Na afloop van de dienst kun je een kop koffie of thee blijven drinken en napraten.

Agenda