Kerkdienst: Mw. Ds. M. de Klerck-Bets

Kerkdienst: Mw. Ds. M. de Klerck-Bets
Datum
18 februari 2018
Tijd
10:00 - 11:00 uur
Locatie
Oosterbeek

In de kerkdienst van 18 februari gaat dominee de Klerck-Bets voor uit Elst. Na afloop is er koffie in de grote consistorie van de Remonstrantse kerk Oosterbeek.

Agenda