Kerkdienst: Ds. Tom Rijken

Kerkdienst: Ds. Tom Rijken
Datum 14 juli 2019
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk, Oosterbeek
Entree
Gratis, vrijwillige bijdrage

Aanstaande zondag zal voorgaan, ds. Tom Rijken.

Deze viering zal gaan over het thema ” de vrije wil “. In hoeverre hebben wij als mensen met ons moderne leven nog een vrije wil? Of ligt alles toch niet vast in een grote computer God van algoritmen? Als Remonstrantenhebben we in 1619 ons theologisch hard gemaakt, dat wij als mens een vrije wil hebben.

Tom Rijken is predikant in de Kapel in Hilversum ( Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum ). Daarnaast is hij nog als mediator en coach werkzaam in zijn eigen praktijk. Hij woont in Oosterhout bij Breda.

Agenda