Kerkdienst: het verschil maken

Kerkdienst: het verschil maken
Datum 9 februari
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk, Oosterbeek
Entree
Gratis, vrijwillige bijdrage
Jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht in de wereld.’ Dat zegt Jezus tegen zijn leerlingen in de lezing die komende zondag in veel kerken gelezen wordt (Matteüs 5,13-16). Te veel zout is ongezond en te veel licht kan je verblinden. Maar het juiste beetje zout geeft smaak aan de dingen en het juiste beetje licht kan de duisternis verjagen. Zij kunnen het verschil maken, dat zout en dat licht. En daar draait het om: dat wij niet onverschillig blijven, maar samen het verschil willen maken.
Daarover gaat het komende zondag in de dienst om 10 uur bij de remonstranten in Oosterbeek. Voorganger is ds. Peter Nissen, tot voor kort een van onze twee eigen predikanten en nu predikant bij de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente in Nijmegen. Lodewijk van der Loo bespeelt het orgel.
De collecte is bestemd voor de Stichting Chef, die zich inzet voor onderwijs in Gambia.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.

Agenda