Kerkdienst Witte Donderdag: Maaltijd van Ootmoed

Kerkdienst Witte Donderdag: Maaltijd van Ootmoed
Datum 18 april
Tijd 19:00 - 20:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk, Oosterbeek
Tijdens zijn laatste maaltijd met zijn leerlingen liet Jezus hen zien hoe zij met elkaar om moeten gaan: hij, de meester, waste hen de voeten. Een daad van ootmoed en dienstbaarheid. Want zo is volgens Jezus het koninkrijk van God: een wereld waarin mensen niet over elkaar willen heersen, maar waar zij elkaar willen dienen uit liefde. Liefde is de wet van die nieuwe wereld. Als wij samen maaltijd vieren, nemen wij een voorproefje van die wereld.
De kerkdienst op Witte Donderdag begint om 19 uur en is een Dienst van Schrift en Tafel. Ds. Peter Nissen is de voorganger en Lodewijk van de Loo bespeelt het orgel.

Agenda