Lezing ‘Zwingli en wij’ door Peter Nissen

Lezing ‘Zwingli en wij’ door Peter Nissen
Datum 24 oktober 2019
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk, Oosterbeek
Entree
€7,50 / €10

Het is dit jaar vijfhonderd jaar geleden dat de humanist Huldrych Zwingli (1484-1531) werd benoemd tot zielzorger aan het Münster in Zürich. Toen een priester in dat jaar aflaten kwam verkopen in de Zwitserse stad, verzette Zwingli zich daar tegen. Daarmee begon in Zürich de Reformatie. Die had een heel eigen karakter. Zwingli heeft altijd volgehouden dat hij meer door Erasmus dan door Luther was beïnvloed. Bij zijn verzet tegen de aflatenhandel zou hij zelfs niet op de hoogte zijn geweest van Luthers 95 stellingen tegen de aflaat. Zwingli’s opvattingen vertonen veel verwantschap met hervormingsideeën die in Nederland leefden vóór het calvinisme hier de overhand kreeg. Die ideeën leefden voort in kring van de ‘rekkelijken’, waaruit de Remonstrantse Broederschap is voortgekomen. In de negentiende eeuw ontdekten Nederlandse vrijzinnigen opnieuw de theologie van Zwingli. Zo had Zwingli al vroeg een symbolische opvatting van het avondmaal: door de viering daarvan worden niet brood en wijn veranderd in het lichaam en bloed van Christus, maar kunnen wij zelf veranderd worden. In de lezing gaat Peter Nissen op zoek naar de actuele betekenis van de opvattingen van Zwingli: wat heeft hij ons nu nog te zeggen?

Peter Nissen is hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en predikant van de remonstrantse gemeente Oosterbeek.

De lezing vindt plaats in de kerkzaal en begint om 20 uur. Rond 22 uur wordt de avond afgesloten. Tijdens de pauze is er een drankje en een knabbeltje. De entree bedraagt € 7,50 voor leden en vrienden van de gemeente en € 10 voor anderen.

Agenda