Zondag 5 november: lekenpreek door Arfan Ikram

Zondag 5 november: lekenpreek door Arfan Ikram
Datum 5 november 2023
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Oosterbeek

Tijdens de zondagse dienst op 5 november verzorgt Arfan Ikram, hoogleraar epidemiologie aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en adjunct-hoogleraar aan de Harvard Universiteit een lekenpreek.

De ouders van Arfan Ikram vertrokken midden jaren zeventig vanuit Pakistan naar Rotterdam-Zuid en daar woont Ikram nog steeds. In zijn werk speelt loyaliteit een grote rol: werken voor het grote geheel en niet voor het eigen belang. Ook als moslim wil hij zo weinig mogelijk individualistisch zijn. Het gaat hem vooral om hoe je je in het dagelijks leven gedraagt en minder om het volgen van bepaalde rituelen. Hij ervaart geen tegenstelling tussen wetenschap en religie. Integendeel, hij zoekt juist het gesprek met wetenschappers over religie, waarbij voor hem iedere religie even waardevol is.

De dienst waarin Arfan Ikram de overweging verzorgt, begint om 10.00 uur.

Agenda