17 juli 2018

Geloven in vrijheid: Chris Doude van Troostwijk

Geschreven door Martine Hemstede

Op woensdag 31 oktober 2018, dus op Hervormingsdag, sprak prof. dr. Chris Doude van Troostwijk over ‘Geloven in vrijheid, vrijheid in geloven’. Hieronder kunt u deze lezing (nogmaals) beluisteren.

 

 

Op woensdag 31 oktober 2018, dus op Hervormingsdag, spreekt prof. dr. Chris Doude van Troostwijk over ‘Geloven in vrijheid, vrijheid in geloven’. Chris Doude van Troostwijk studeerde theologie en film- en theaterwetenschappen in Amsterdam, werkte als programmamaker voor de IKON en richtte de website Zinweb op. Hij woont tegenwoordig in een dorp in de Elzas, Gunsbach, waar Albert Schweitzer opgroeide en waar diens vader een halve eeuw predikant was. Over Schweitzer schreef Chris Doude van Troostwijk het boek Leven met Albert Schweitzer. Hij is momenteel hoogleraar godsdienstfilosofie aan de Luxemburg School of Religion and Society en gasthoogleraar Vrijzinnige theologie aan het Doopsgezind Seminarium, dat aan de VU in Amsterdam is verbonden. In die functie werkt hij aan een onderbouwing van vrijzinnigheid in het algemeen en van vrijzinnig geloven in het bijzonder. Daarover zal hij ook in Oosterbeek komen spreken.

Hoe verhouden geloof en vrijheid zich tot elkaar? In het najaar van 2019 verkennen we die vraag in drie lezingen. Wat is eigenlijk godsdienstvrijheid en hoe staat die ervoor, in Nederland en wereldwijd? En wat betekent geloven in vrijheid, of anders gezegd: wat betekent vrijzinnigheid? En hoe hebben de remonstranten vier eeuwen lang hun geloof in vrijheid en verdraagzaamheid beleefd?

De lezingen, steeds van 20.00 tot 22.00 uur, vinden plaats in de remonstrantse kerk, twee keer op een donderdagavond en een keer op woensdagavond. Het is niet noodzakelijk de hele cyclus van drie avonden te volgen; u kunt ook een of meer afzonderlijke avonden meemaken. Aanmelden is niet nodig. De toegang bedraagt € 7,50 voor leden en vrienden en € 10 voor anderen.

Gerelateerd