Kerkdiensten – Wie preekt wanneer?

De kerkdiensten in de Remonstrantse kerk aan de Wilhelminastraat 10 in Oosterbeek zijn op zondagochtend en beginnen om 10 uur. Iedereen, gelovig of niet, is van harte welkom. Na afloop van de dienst kun je een kop koffie of thee blijven drinken en napraten. De Remonstranten houden regelmatig een dienst voor alle leeftijden. Die wordt door de voorganger samen met de kinderen van de Pizzakring voorbereid. Alle leeftijden zijn welkom in deze diensten.

Wie preekt wanneer?          

 

2018 : 

  7 januari –  Ds. P.J.A. Nissen, R. Oosterbeek. We collecteren voor “Oase”.

14 januari –  Mw. Ds. R. Ritmeester, R. Utrecht. We collecteren voor “Maaltijden daklozen”.

21 januari  –  Oecumenische dienst elders

28 januari – Ds. Annemarieke van der Woude, R. Oosterbeek

4 februari – P.W.A. Overdiep    

11 februari       Ds. P.J.A. Nissen, R. Oosterbeek                                 Stichting Chef

18 februari      Mw. Ds. M. de Klerck-Bets, Elst                                  Stichting Chef

25 februari       Mw. Ds. H.J.M. van der Woude, R. Oosterbeek     Stichting Chef

4 maart          Dr. E.H. Cossee, R. Rotterdam                                    St. Het vergeten kind

11 maart           Ds. P.J.A. Nissen, R. Oosterbeek                                Gouden Zon

 

R = Remonstrants predikant, DoRe=doopsgezind Remonstrant, DG = doopsgezind, NPB = Nederlandse Protestanten Bond, e = emeritus