Kerkdiensten – Wie preekt wanneer?

De kerkdiensten in de Remonstrantse kerk aan de Wilhelminastraat 10 in Oosterbeek zijn op zondagochtend en beginnen om 10 uur. Iedereen, gelovig of niet, is van harte welkom. Na afloop van de dienst kun je een kop koffie of thee blijven drinken en napraten. De Remonstranten houden regelmatig een dienst voor alle leeftijden. Die wordt door de voorganger samen met de kinderen van de Pizzakring voorbereid. Alle leeftijden zijn welkom in deze diensten.

Wie preekt wanneer?          

2018 : 

8 april Andre Meiresonne, ‘dominee voor ongelovigen’.

22 april Dhr. Jasper van der Horst, R. Zwolle

29 april Ds. Annemarieke van der Woude, R. Oosterbeek

6 mei Ds. J.D. Noest, eR Nijmegen

13 mei Ds. Peter Nissen, R. Oosterbeek

20 mei Mw. Ds. Annemarieke van der Woude, R. Oosterbeek Pinksteren

27 mei Mw. Ds. Annemarieke van der Woude, R. Oosterbeek

3 juni J.J. Marinus, R. Ede

10 juni Ds. Peter Nissen, R. Oosterbeek

17 juni Ms. Ds. E. L. van Dunne-de Bijll, R. Vlaaringen

24 juni M. Ds. Annemarieke van der Woude, R. Oosterbeek

1 juli Ms. Ds. M.G. Fernhout, R. Arnhem

8 juli Mw. Ds. Annemarieke van der Woude, R. Oosterbeek

R = Remonstrants predikant, DoRe=doopsgezind Remonstrant, DG = doopsgezind, NPB = Nederlandse Protestanten Bond, e = emeritus