27 februari 2024

22 maart lunchbijeenkomst met Dick Kruithof

Geschreven door lieuweboudewijn

Aanvang lunch 12.00 u. tot 13.30u. Kosten zijn €12.50. Aanmelden liefst per e-mail uiterlijk woensdagavond 21 maart bij Wander Brouwer. (wander.brouwer@gmail.com)/ of per telefoon 026 3342552.

Nadat hij in zijn praktijk een bijzonder geval van genezing na gebed tegenkwam, besloot Dick Kruithof (65), tot voor kort huisarts te Bleskensgraaf, na te gaan of er meer mensen zijn die menen zoiets meegemaakt te hebben. Hij wijdde er een proefschrift aan waarop hij maart 2023 promoveerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 

Kruithof onderzocht  27 gevallen van patiënten die zelf vonden dat zij door gebed genezen waren. Met 14 deelnemers werden diepte-interviews afgenomen, daarvan kregen uiteindelijk 11 het oordeel “medisch opmerkelijk herstel”. Bij 8 ervan, weet Kruithof, zijn alle klachten tot op heden verdwenen. Bij meerdere patiënten werd blijvend een indrukwekkend functioneel herstel van een aandoening waargenomen zonder  veranderingen in aanvullende onderzoeken zoals scans en dergelijke. 

Een deel van de aanvankelijke groep van deelnemers maakte behalve een plots herstel van de klachten ook een emotionele trans formatieve ervaring door die hun levenshouding in positieve zin veranderde. Door sommige deelnemers aan zijn onderzoek wel omschreven als genezing van “geest”, ziel en lichaam. Kruithof concludeert dat de geneeskunde wel wat meer waardering zou mogen hebben voor de positieve kanten van geloof en spiritualiteit.

Overigens blijft hij geloof en medisch oordeel gescheiden houden. 

Plaats een reactie

Gerelateerd