20 september 2019

Afscheid Peter Nissen bij onze gemeente

Geschreven door Raymond Pichon

Geachte leden en vrienden van de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek en omstreken,

Gisteravond heeft de algemene ledenvergadering van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen ingestemd met het voorstel van de kerkenraad van die gemeente om een beroep uit te brengen op ds. Peter Nissen, een van onze beide predikanten.

Dat betekent dat Peter Nissen onze gemeente zal gaan verlaten.
Met ingang van 1 november zal hij werkzaam zijn voor onze zustergemeente in Nijmegen, met de opdracht om de activiteiten van die gemeente uit te bouwen tot een vrijzinnig centrum voor bezinning en verbinding.
In combinatie met zijn benoeming in Nijmegen zal Peter Nissen de activiteiten van ons najaarsprogramma die onder zijn leiding staan, begeleiden. Ook zal hij voorzien in de uitvoering van de geplande preekbeurten.
Intussen start de kerkenraad de procedure voor zijn opvolging.
Daarover is al overleg geweest met het landelijk bestuur van de Remonstrantse Broederschap.

Het vertrek van Peter en zijn opvolging is iets dat ons allen raakt.

Dit is een extra reden om op woensdag 25 september aanwezig te zijn bij de gemeenteavond waarbij wij met elkaar het gesprek voortzetten over onze gemeente en met name over de visie op de toekomst van onze kerk.

Via dit bericht wordt u dan ook van harte uitgenodigd om mee te praten en mee te denken.

Graag tot ziens op woensdag 25 september. Aanvang 20.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Klaas Stoter, voorzitter kerkenraad

 

In de onderstaande tekst wil ds. Nissen zich graag ook met een persoonlijk woord tot u richten

Dierbare leden en vrienden van de remonstrantse gemeente van Oosterbeek,

Ruim vier jaar werk ik nu als predikant in uw midden, en dat steeds met groot plezier. Oosterbeek is mijn pastorale leerschool geworden en ik heb mij er zeer welkom gevoeld.

Maar nu heeft de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente in mijn eigen woonplaats een beroep op mij gedaan om daar het werk te komen voortzetten dat ik in Oosterbeek heb geleerd. Daartoe in staat gesteld door financiële steun van twee landelijke vrijzinnige fondsen wil onze zustergemeente in Nijmegen een programma van activiteiten opzetten dat zich richt op zinzoekers binnen en buiten de kerken. ‘De Zevende Hemel, een vrijzinnige plek voor bezinning en verbinding’ heet dat project. Het is sterk naar buiten gericht, maar wil tegelijk ook bijdragen aan de vitaliteit van de eigen gemeente. En die gemeente heeft mij gevraagd om als predikant/coördinator dat project de komende vijf jaar uit te voeren.

Hoe zeer ik mij ook in Oosterbeek op mijn plaats voel, het verzoek uit Nijmegen kan ik eigenlijk niet naast mij neerleggen. Daar zijn om te beginnen praktische redenen voor. Werken in Nijmegen bespaart mij een hoop reistijd. Ik woon er en werk er de rest van de week aan de universiteit en dat brengt met zich mee dat ik er een heel netwerk van relaties heb dat ook aangeboord kan worden voor het vrijzinnige project. Bovendien is dit een mooie kans om vóór mijn emeritaat nog werkzaam te kunnen zijn in een andere dan mijn eerste gemeente. En vooral trekt het mij zeer aan om in een universiteitsstad te werken aan een vernieuwend project dat gericht is op zinzoekers.

Ik zal in het najaar dus de overstap van Oosterbeek naar Nijmegen maken. Tot het eind van dit kalenderjaar zal ik nog in Oosterbeek blijven voorgaan in diensten. Het volgend jaar zal ik dan hooguit nog enkele keren als gastvoorganger komen. Maar misschien zie ik u dan wel af en toe bij activiteiten in Nijmegen. Ik verwacht zeker dat de samenwerking tussen vrijzinnige geloofsgemeenschappen in onze hoek van het land de komende jaren verder versterkt zal worden.

Het ga u allen goed!

Hartelijke groet,

Ds. Peter Nissen

Er is één reactie op “Afscheid Peter Nissen bij onze gemeente”

 1. Lisa Böll schreef:

  Dag Peter,

  het bericht dat jij zou stoppen in Oosterbeek bereikte mij via via. Wat fijn voor jou, ik wens je een mooi en verdiepend vervolg toe.
  Misschien heb jij wederom gehoord dat ik mijn werkzaamheden als geestelijk verzorger bij Pro Persona met ingang van 1 november beëindig. Niet geheel verwacht, maar toch wel het meest wijze besluit i.v.m. een flinke burn out en mijn onvermogen op de herstellende kracht van een langdurig verblijf in de ziektewet te vertrouwen.
  Zo geleidelijk aan ben ik me aan het oriënteren waar ik zoal misschien nog wel een niet al te ambitieuze maar wel nuttige bijdrage zou kunnen leveren. Harry en ik vroegen ons af of wel jullie film-initiatief in het filmhuis bij ons vervolg zou vinden.
  Vraag: zou het een optie zijn dat ik die groep voor zolang het duurt (=een opvolger voor jou is gevonden) begeleid. Ik heb wel degelijk ervaring met film en zingeving. Samen met Sigrid Coenrady en Hannie Nusselder hebben we een kleine twee jaar Zin op Zondag aangeboden. (Onze laatste inleider was Erik orgman op wiens verzoek we Taxi Driver hebben vertoond).
  Graag hoor ik van je!

  Met hartelijke groet,
  Lisa Böll

Plaats een reactie

Gerelateerd