28 december 2022

Diaconie kiest als thema armoede

Geschreven door Raymond Pichon

Voor de eerste helft van het jaar dat komen gaat, 2023, heeft de Diaconie armoede als thema gekozen. In Oosterbeek valt armoede misschien niet zo op. Maar toch hebben in de gemeente Renkum rond de 1500 huishoudens een inkomen onder 120% van de geldende bijstandsnorm; dat is ongeveer 5% van de bevolking. In grote steden in het westen liggen deze aantallen veel hoger, daar gaat het om meer dan 10% van de bevolking, in Rotterdam zijn dat dan meer dan 80.000 personen.

We gaan ons inzetten om een bijdrage te leveren om de armoede te verlichten. We werken daarbij samen met de andere kerken in Renkum in het Interkerkelijke Diaconaal Platform Renkum, waar we armoede een urgent punt vinden. In die samenwerking hebben we het Noodfonds en het Energienoodfonds ingesteld – zie de website Home (noodfondsrenkum.nl) We werken ook samen met de overheid en die biedt al veel hulp. Maar op momenten dat de overheid dat niet doet, terwijl het wel noodzakelijk is, bieden onze fondsen hulp, ook aan mensen die geen lid zijn van onze kerkgemeenschappen.

De diaconie

Plaats een reactie

Gerelateerd