8 augustus 2019

Dromen over de toekomst: Najaarsprogramma veelzijdig en optimistisch

Geschreven door Raymond Pichon

Een van de oudste kerkgenootschappen van Nederland droomt dit jaar over haar toekomst. Onder het motto ‘Durf te dromen!’ presenteren de Remonstranten films, lezingen, gesprekskringen en lunchbijeenkomsten waarvoor iedereen die van dromen houdt van harte is uitgenodigd.

De Remonstranten vieren dit najaar hun vierhonderdjarig bestaan. Toch is het gedachtengoed van deze vrijzinnige kerk verrassend actueel: Remonstranten gaan niet uit van vaststaande dogma’s maar denken actief na over hun geloof. Ze pleiten voor tolerantie, sociale samenhang en milieubewustzijn en denken actief mee over maatschappelijke thema’s als voltooid leven, zingeving en armoede.

Het seizoen wordt geopend met het Feest van het Gesprek op 15 september. Het groeiende aantal gesprekskringen presenteert zich, je kunt van gedachten wisselen over wat je bezighoudt onder het genot van een drankje en om 15 uur is er een lezing van predikante Betsy Nobel, ambassadeur van de dorpskerkenbeweging binnen de Protestantse kerken. Ze vertelt hoe ze de deuren van de kerk wijd open zet voor de buren en zo sociale samenhang bevordert.

Hoe het begon
Predikant Peter Nissen van de Remonstranten Oosterbeek frist het geheugen op tijdens een lezing op 25 oktober over de hervormers van de kerk die, honderd jaar voor het ontstaan van de Remonstrantse Broederschap, streden tegen misstanden in de katholieke kerk. Hij richt zich met name op de Zwitserse humanist Zwingli en zijn progressieve ideeën, die sterk lijken op de Nederlandse van voor het Calvinisme. De meest vrijzinnige tak van het Christendom, waaruit de Remonstranten zijn ontstaan.

Directeur Eric Holterhues van Oikocredit vraagt op 21 november aandacht voor armoedebestrijding door een initiatief van de Wereldraad van Kerken. Microkredieten zijn bekend geworden dankzij ambassadeur koningin Màxima. Oikocredit vertrekt leningen aan mensen die geen toegang hebben tot de banken en droomt zo van een rechtvaardiger wereld.

De Filmkring in het Filmhuis Oosterbeek vertoont dit seizoen drie films van Vlaamse cineasten die gaan over situaties waarin mensen kwetsbaar worden. Meer informatie over titels en tijdstippen is te vinden op de website: https://oosterbeek.remonstranten.nl

Leuke binnenkomer
Een goede gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen en onder het genot van een gezonde driegangenlunch van gedachten te wisselen over een boeiend thema is de lunchbijeenkomst. Dit najaar spreekt Trees van Montfoort over ‘groene theologie’: duurzaam leven met als centraal thema de liefde voor Gods schepping. Burgemeester Agnes Schaap van Renkum komt van gedachten wisselen over verbinding tussen kerken en de lokale samenleving.

De meditatieve momenten spreken een groeiende groep mensen aan. Meestal op de eerste donderdagavond van de maand is iedereen van harte welkom om samen te zingen, te luisteren naar een tekst en stil te staan bij de betekenis ervan.

Schrijfster Désanne van Brederode houdt op 10 november een zogenoemde lekenpreek. Ze schreef verschillende romans en essays over filosofische en religieuze thema’s. Dit voorjaar verscheen haar nieuwste roman, Wonderlamp, over het talent om te verlangen. Daarover zal ook haar overweging gaan.

Kortom: de Remonstranten bieden dit najaar een afwisselend programma. Kom eens luisteren en kijken wat zich in de kleine kerk aan de Wilhelminastraat 10 in Oosterbeek afspeelt. Meer informatie: https://oosterbeek.remonstranten.nl

Martine Hemstede, PR en Communicatie Remonstranten Oosterbeek: 06-20959307

Plaats een reactie

Gerelateerd