24 november 2022

Energiegeld delen

Geschreven door Raymond Pichon

Door energiegeld te delen helpen we anderen de winter door’

Om die mensen hulp te bieden die geconfronteerd worden met te hoge energiekosten en die bij de overheid tussen wal en schip vallen, is de initiatiefgroep Energiegeld Delen van het Interkerkelijke Diaconaal Platform Renkum een Energienoodfonds gestart.

De werving voor het Energienoodfonds is inmiddels gestart en dit heeft al een aantal donaties opgeleverd. Het doel is mensen die een hulpaanvraag doen zo eerlijk en goed mogelijk te helpen. Naast het geven van een donatie wordt er ook gekeken of mensen geholpen kunnen worden om maatregelen te nemen die leiden tot een lager energieverbruik. De initiatiefgroep werkt hiermee samen met de gemeente Renkum.

De initiatiefgroep Energiegeld Delen doet een beroep op alle inwoners van de gemeente Renkum, die de tegemoetkoming van de landelijke overheid niet nodig hebben, om (een deel van) dat bedrag te doneren aan het Energienoodfonds.

Wanneer blijkt dat de opgebrachte gelden van het Energienoodfonds niet volledig gebruikt worden, is besloten het resterende geld te doneren aan de Voedselbank Neder-Veluwe.

U kunt uw gift overmaken naar NL63 RABO 0373 740 212 t.n.v. Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum o.v.v. Energienoodfonds

Te hoge energiekosten en ondersteuning nodig?

Informeer eerst bij de gemeente of u in aanmerking komt voor bepaalde toeslagen of regelingen. De overheidsmaatregelingen wijzigen geregeld, het kan handig zijn om na een eerste afwijzing later nogmaals te polsen of u in aanmerking komt. Mocht de gemeente u niet kunnen helpen, ga dan naar de Rechtswinkel of Renkum voor Elkaar om een beroep te doen op het Energienoodfonds.

Meer informatie kunt u vinden op http://noodfondsrenkum.nl/

Plaats een reactie

Gerelateerd