21 mei 2020

Kerkdiensten vanaf 1 juli

Geschreven door Raymond Pichon

De regels voor het houden van bijeenkomsten zijn onlangs verruimd. Enkele gemeenteleden hebben zich met leden van de kerkenraad gebogen over de invulling van het protocol dat er in moet voorzien dat de kerkdienst volgens de overheidsregels dient te verlopen. Binnenkort wordt u geïnformeerd over de inhoud van het protocol, maar nu alvast enkele aandachtspunten daaruit:

Zo is er nagedacht over maatregelen bij binnenkomst, u zult gevraagd worden of u gezond bent, geen koorts heeft etc. Zullen er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn, waarbij het onvermijdelijk is dat u op 1.5. meter van elkaar verwijderd bent, uitgezonderd kerkgangers uit een huishouden.

Op elke zitplaats is een liturgie beschikbaar, er zal geen gebruik gemaakt worden van liedboeken.

Er zal tevens niet gezamenlijk gezongen worden. De liederen zullen worden gezongen door twee zangers die op veilige afstand van elkaar en de bezoekers zullen staan.

Er is een looproute uitgezet om de risico’s op contact zoveel mogelijk te vermijden.

Aanmelden zal verplicht worden, een maatregel die door de overheid is bepaald. Hoe de aanmelding dient plaats te vinden, daarover wordt u nog geïnformeerd. Als kerkenraad willen we graag inzicht in het aantal gemeente leden dat wij kunnen verwachten in de diensten na 1 juli. Als u verwacht deel te nemen, wilt u dit dan melden bij uw contactpersoon of bij de secretaris Gerda Versteegen.

Over de volledige inhoud van het protocol, wordt u in de maand juni nader geïnformeerd.

Plaats een reactie

Gerelateerd