28 december 2022

Mensen hebben elkaar nodig!

Geschreven door Raymond Pichon

In de laatste maanden van het jaar speelt het thema eindigheid een belangrijke rol in de Christelijke Kerken. We herdenken de mensen die overleden zijn en proberen elkaar te troosten en te bemoedigen. Van de overweging tijdens de viering in de Bernulphuskerk op 13 november zijn mij twee woorden bijgebleven als mogelijke manier om in de huidige chaotische tijd door te gaan. De woorden Standvastigheid en Doorgaan. Het standvastig zijn kwam voort uit de evangelielezing van die dag, Lucas 21: 5-19. Doorgaan in de betekenis van blijven doen, met en voor elkaar. Rekening houden met elkaar.

Bessel van der Kolk ging in zijn aflevering van Zomergasten dit jaar ook in op dit thema. Hij is een psychiater gespecialiseerd in traumaverwerking. Hij liet fragmenten van films rond het thema zien. De film Children of the Light toonde hoe Desmond Tutu breekt als hij de getuigenissen hoort van mensen die vertellen over hun ervaringen tijdens het apartheidsregime. Hij vraagt de mensen dan om samen met hem te zingen en dansen. Muziek en dans als manier om de traumatische gebeurtenissen te kunnen hanteren. Je niet laten verlammen, een weg vinden om door te gaan. Van der Kolk adviseerde mensen die schuilden in de metro in Kiev: probeer de dagelijkse dingen door te laten gaan. Blijf samen koken, eten, de kinderen lesgeven. Blijf de gewone dingen doen.

Binnen het Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum zoeken we ook wegen om door te gaan. Het Interkerkelijk Diaconaal Platform is het samenwerkingsverband van alle diaconieën in Renkum. Standvastig vanuit de waarden en normen van ons Christelijk geloof. Heb elkander lief en bemin uw naaste als uzelf. Praktische voorbeelden van het werk van het Platform zijn het overleg met de burgerlijke gemeente Renkum om de mensen met problemen beter te bereiken, het Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum voor acute financiële hulp en de oprichting van een Energienoodfonds. Waar iederéén in nood een beroep op kan doen Zo hebben de diaconieën van de verschillende kerken samen met de Raad van Kerken weer een kerstpakkettenactie georganiseerd, dit jaar voor de 25e keer. Kerstmis, een feest dat ons elk jaar weer uitnodigt tot aandacht voor elkaar.

Want: Mensen hebben elkaar nodig om door te kunnen gaan!

Namens de kerken in de gemeente Renkum,

Antoinet Verborg

Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum

diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Plaats een reactie

Gerelateerd