8 augustus 2019

Najaarsprogramma 2019: Durf te dromen!

Geschreven door Raymond Pichon

In het najaar van 2019 is het precies vier eeuwen geleden dat de Remonstrantse Broederschap werd opgericht. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van ‘rekkelijke’ predikanten in Antwerpen, die op 30 september 1619 begon. Die ‘rekkelijke’ predikanten waren uit Nederland verbannen, nadat hun opvattingen door de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619) waren veroordeeld. De remonstranten hadden op die synode, geïnspireerd door het humanistische gedachtengoed van Erasmus, gepleit voor een brede protestantse kerk, waarin er ruimte was voor pluriformiteit in de verwoording en beleving van het geloof. Maar het liep anders.

De verbannen predikanten lieten de moed niet zakken. Zij durfden te dromen over de toekomst van een verdraagzame kerk. Daarom richtten zij een broederschap op (het waren toen nog allemaal mannen, vandaar de naam), om elkaar te steunen in hun dromen over de toekomst.

De remonstranten gebruiken de viering van hun vierhonderdjarig bestaan nu ook om te dromen over de toekomst. Dat doen zij onder meer tijdens een grote manifestatie op zaterdag 14 september 2019 in de Rode Hoed in Amsterdam, de oudste bewaard gebleven remonstrantse schuilkerk van Nederland, momenteel debatcentrum en het thuis van de Ekklesia van dichter en theoloog Huub Oosterhuis. En op woensdagavond 25 september komen leden en vrienden van de gemeente Oosterbeek samen om te spreken over de toekomst van hun eigen gemeente (meer informatie daarover is te vinden in het blad van de gemeente, Van stilte en strijd).

Want remonstranten blijven geloven dat het mogelijk is: een verdraagzame geloofsgemeenschap, waarin niemand gedwongen wordt een dogma of geloofsbelijdenis te ondertekenen, maar waar iedereen op zijn eigen manier mag geloven, met zijn of haar eigen kleur en eigen klank.

Remonstranten willen elkaar daarbij ook niet in de steek laten. Zij willen elkaar tot steun zijn. Dat doen zij onder het motto van een ‘vrij en verdraagzaam christendom’. Tegelijk denken zij dat geloven niet vrijblijvend is. Geloven schept verbondenheid. Daarom zoeken zij elkaar op.

Dat doen zij in Oosterbeek in kerkdiensten op zondagmorgen om 10 uur, maar ook in gesprekskringen, in lezingen en lunchbijeenkomsten, bij films en concerten.

Alle activiteiten vinden plaats in de Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 10 te Oosterbeek, tenzij anders vermeld. In het kerkgebouw is altijd een kleine expositie met werk van een beeldend kunstenaar uit de regio te bewonderen.

U kunt onze website raadplegen voor wijzigingen in het programma en actuele ontwikkelingen. https://oosterbeek.remonstranten.nl. Ook op de Facebookpagina van de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek vindt u actuele informatie.

AGENDA VAN ACTIVITEITEN
Donderdag 5 september Meditatief moment
Dinsdag 10 september Filmkring: Sprakeloos
Zondag 15 september Feest van het gesprek met Betsy Nobel
Woensdag 25 september Gemeenteavond over de toekomst van de gemeente
Donderdag 3 oktober Meditatief moment
Zondag 6 oktober Diaconale dienst
Dinsdag 8 oktober Filmkring: Beautiful Boy
Vrijdag 18 oktober Lunchbijeenkomst met Trees van Montfoort over ‘groene theologie’
Donderdag 24 oktober Lezing ‘Zwingli en wij’ door Peter Nissen.
Donderdag 7 november Meditatief moment.
Zondag 10 november Lekenpreek door Désanne van Brederode
Dinsdag 12 november Filmkring: Girl
Donderdag 21 november Lezing over ‘Oikocredit’ door Eric Holterhues
Donderdag 5 december Meditatief moment
Vrijdag 13 december Lunchbijeenkomst met burgemeester Agnes Schaap

Plaats een reactie

Gerelateerd